Meklēt

Pāvests kopā ar saviem līdzbrāļiem Pāvests kopā ar saviem līdzbrāļiem 

Pāvests Francisks tiekas ar jezuītiem

Gandrīz katra ceļojuma laikā Svētais tēvs tiekas ar Jēzus Sadraudzības ordeņa brāļiem. Tas ir sirsnīgs satikšanās brīdis.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Piektdienas, 31. maija, vakarā Apustuliskās nunciatūras mītnē pāvests Francisks tikās ar Jēzus Sadraudzības ordeņa brāļiem – 22 jezuītiem, kuri strādā Rumānijā, informē Vatikāna preses birojs. Klātesoši bija ģenerālpriekšnieka Arturo Sosa asistents tēvs Barreto un Dienvidaustrumu Eiropas provinces vadītājs tēvs Mataracco.

01 jūnijs 2019, 08:53