Meklēt

Tikšanās ar jūrnieku kapelāniem Tikšanās ar jūrnieku kapelāniem 

Būt žēlsirdīgiem, lai palīdzētu cilvēkiem atrast sirdsmieru

Ceturtdien, 27. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē Jūras apustulāta "Stella Maris" kapelānus un brīvprātīgos darbiniekus. Tie ir cilvēki, kuri darbojas vairāk nekā 300 pasaules ostās un sniedz garīgo un materiālo palīdzību jūrniekiem, zvejniekiem un viņu ģimenēm. "Atcerēsimies, ka Dieva mīlestības atjaunotie cilvēki ir spējīgi izmainīt noteikumus, attiecību kvalitāti un pat sociālās struktūras", uzsvēra Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā pāvests atgādināja, ka vairāk nekā 90 % pasaules tirdzniecības preču tiek pārvadāti ar kuģiem. Globālā ekonomika bez jūrniekiem apstātos. Bez zvejniekiem cilvēki daudzās pasaules malās ciestu badu. Svētais tēvs apliecināja savu cieņu jūrniekiem un zvejniekiem, no kuriem daudzi ilgu laiku ir spiesti strādāt tūkstošiem kilometru attālumā no savas zemes un ģimenes. Jūrnieki cieš ne tikai no norobežotības un atrašanās tālumā, bet arī no ļaunprātīgām izmantošanām, netaisnībām, dabas katastrofām un pirātu uzbrukumiem.

Kapelāniem un brīvprātīgajiem ir uzticēta misija būt līdzās, lai nestu jūrniekiem Kunga Labo vēsti. Viņi ik dienas apmeklē kuģus, kur satiek dažādus cilvēkus viņu konkrētajā dzīves un darba kontekstā. Dažreiz tur ir viss kārtībā un jūrnieki ir mierīgi, dažreiz viņu sirdis ir nemiera un baiļu pilnas. "Tad ar līdzjūtīgu un diskrētu pieeju dodiet viņiem iespēju atvērt sirdi. Tā ir pirmā lieta, kas ir ļoti svarīga", pamācīja pāvests jūras kapelānus, kuru kalpojuma pirmais un galvenais elements ir uzklausīšana. Viņu uzdevums ir uzklausīt jūrnieku un zvejnieku garīgās un laicīgās raizes, lai pēc tam varētu ķerties pie konkrētas rīcības, lai viņiem palīdzētu.

"Klausīšanās ved pie rīcības", skaidroja Francisks. "Iedrošinu jūs un visus Stella Maris kapelānus un brīvprātīgos dubultot pūliņus, lai risinātu jautājumus, kas bieži vien ir cilvēku alkatības rezultāts. Es šeit domāju par cilvēku izmantošanu, piespiedu darbu un cilvēktiesību pārkāpumiem, un par to daudzo vīriešu un sieviešu darbu, kuri un kuras dzīvo un strādā jūrās. Jūs ar savu vērtīgo kalpojumu varat palīdzēt atgriezt šiem cilvēkiem viņu cieņu."

Pāvests norādīja, ka kapelāni un brīvprātīgie var palīdzēt trauslākajām personām atkal atrast cerību uz labāku nākotni, palīdz viņām nepadoties trūcīgas dzīves priekšā. Kapelānu un brīvprātīgo klātbūtne ostās ir atgādinājums par to, ka Dievs ir mūsu visu Tēvs un ka mēs esam Viņa bērni. Tas ir atgādinājums, ka cilvēks ir svarīgāks par jebkādām interesēm. Tas ir pamudinājums visiem iestāties taisnības un cilvēka fundamentālo tiesību aizsardzības labā. Dieva mīlestības atjaunoti cilvēki var ienest mieru tur, kur valda konflikti, veidot brālīgas attiecības tur, kur valda naids, panākt taisnību tur, kur cilvēks dominē pār cilvēku. "Tikai mīlestība var radikāli izmainīt cilvēku savstarpējās attiecības", uzsvēra pāvests Francisks, citējot Baznīcas Sociālās mācības kompendiju.

Noslēgumā Svētais tēvs dažos vārdos pievērsās sirdsmieram. Daudzi jūrnieki uzticēs kapelāniem un priesteriem savas sirdsapziņas problēmas, kas tiem sagādā lielas ciešanas un par kurām tiem varbūt nekad nebūs bijusi iespēja runāt. Varbūt dialogs ar kapelānu atvērs cerības apvāršņus – sacīja Francisks, mudinot klātesošos būt žēlsirdīgiem. "Esiet žēlsirdīgi, esiet žēlsirdīgi!" viņš uzsvēra. Lai izplatītu šo žēlsirdību, pāvests deva visiem kapelāniem, kuri darbojas ar jūrniekiem, tādas pašas pilnvaras, kādas tika dotas Žēlsirdības misionāriem. Pāvests piebilda, ka tādā veidā viņi varēs palīdzēt daudziem cilvēkiem atrast sirdsmieru.

27 jūnijs 2019, 13:35