Meklēt

Pāvesta vizīte Rumānijā Pāvesta vizīte Rumānijā 

Pāvests Francisks viesojas Jaši pilsētā

Pāvesta vizītes Rumānijā nākamais posms bija Jaši pilsētas apmeklējums, kur viņš tikās ar jauniešiem un ģimenēm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pēc Svētās Mises pāvests devās uz bīskapa Jakaba Antala Haza vārdā nosaukto centru, kas atrodas trīs kilometrus no pilsētas. 2016. gadā iesvētīto māju uztur Alba Jūlijas arhidiēcezes Caritas organizācija. Tajā tiek rīkotas konferences un dažādi kultūras pasākumi. Bīskaps Jakabs Antals Haza arhidiecēzi vadīja no 1980. līdz 1990. gadam. Savas dzīves 13 gadus viņš pavadīja cietumos un smaga darba nometnēs. Viņš mūžībā aizgāja 1993. gadā.

Pāvests tikās ar centra direktoru un viņa līdzstrādniekiem. Vienā no zālēm bija klāts pusdienu galds. Francisks centra vadītājam uzdāvināja Vissvētās Jēzus Sirds svētbildi. Pēc īsas atpūtas pāvests ar helikopteru devās uz Rumānijas ziemeļaustrumu pilsētu Jaši, kas ir nozīmīgs politiskais, ekonomiskais un kultūras centrs. Gadsimtu gaitā Jaši bija tirdzniecības ceļš, kas Rumāniju vienoja ar Poliju, Ungāriju, Krieviju un Konstantinopoli. Tajā nodibināta pirmā universitāte Rumānijā. Šodien pilsētā ir piecas augstākās izglītības iestādes. 1565. gadā Jaši kļuva par Moldovas galvaspilsētu, un īsu laiku (no 1859. līdz 1862. gadam) tā bija arī Rumānijas galvaspilsēta. Jaši ir bagāta ar katoļu un pareizticīgo dievnamiem. No 2019. gada 2. maija līdz 2020. gada 1. maijam tā ir rumāņu jauniešu galvaspilsēta.

Jaši diecēze izveidota 1884. gadā. To vada bīskaps Petru Gergels. Diecēzes teritorijā dzīvo 4,5 miljoni iedzīvotāju, no kuriem 215 tūkstoši ir katoļi. Pastorālo darbu veic 427 priesteri. Katoļu Baznīca vada 22 dažāda līmeņa izglītības iestādes.

No Jaši starptautiskās lidostas Francisks devās uz Vissvētākās Jaunavas Marijas katedrāli. Tās pagrabtelpās ierīkots Jaši bīskapam, ticības moceklim, svētīgajam Antonam Durcovičam veltīts muzejs. Pēc katedrāles apmeklējuma Svētais tēvs pasvētīja Pestītāja statuju un akmeni, kas tiks nolikts Rumānijas Cammino di Santiago di Compostela ceļa sākumā. Francisks panorāmas automašīnā devās uz Kultūras pili, seno Moldovas karaļu rezidenci. Pils 298 zālēs izveidots mākslas, etnogrāfiskais, zinātņu un tehnoloģiju muzejs.

Četri bērni Vatikāna viesim pasniedza ziedus, kurus viņš nolika Marijas ikonas priekšā. Kultūras pils pagalmā norisinājās tikšanās ar jauniešiem un ģimenēm. Pēc Jaši bīskapa uzrunas koris dziedāja Lieldienu dziesmu. Liecības sniedza jauna sieviete un ģimene. Ticīgie lūdzās rumāņu, poļu, vācu un ungāru valodā.

01 jūnijs 2019, 15:24