Meklēt

Pāvests pieņem Ekumeniskā patriarhāta delegāciju Pāvests pieņem Ekumeniskā patriarhāta delegāciju 

Uzticība Evaņģēlijam ietver sevī stāšanos pretī mūsdienu izaicinājumiem

Piektdien, 28. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē Konstantinopoles ekumeniskā patriarhāta delegāciju, kura ir ieradusies Vatikānā svēto Pētera un Pāvila svētku sakarā. Šie svētki ir mums adresēts aicinājums atjaunot mīlestību, kas ir vienotības avots – norādīja Francisks.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Delegāciju šogad vada arhibīskaps Ijabs de Telmesoss. Viņš ir Starptautiskās katoļu un pareizticīgo teoloģiskā dialoga komisijas līdzprezidents un patriarhāta pārstāvis Baznīcu Ekumeniskajā padomē. "Jūsu klātbūtne liecina par ciešajām saitēm starp Romas un Konstantinopoles Baznīcām un, paklausībā Jēzus stingrajai gribai, kopīgiem centieniem iet pretī pilnīgajai vienotībai, pēc kuras ilgojamies", sacīja pāvests.

Kā zināms, šāda delegāciju apmaiņa starp Romu un Konstantinopoli notiek jau kopš vairāk nekā piecdesmit gadiem. Svēto Pētera un Pāvila svētkos pareizticīgās Baznīcas pārstāvji ierodas Romā, bet apustuļa Andreja svētkos katoļu Baznīcas delegācija dodas uz Konstantinopoli. Apmaiņa aizsākumi meklējami 1967. gadā, kad pāvests Pāvils VI ieradās Konstantinopolē, bet tā paša gada oktobrī patriarhs Atenagors devās uz Romu, tādējādi iesākot savstarpējās vienotības ceļu.

Francisks savā uzrunā norādīja, ka šie svētki reizē ir mums adresēts aicinājums uz apustulisko drosmi, sludinot Evaņģēliju, kas ietver sevī arī centienus atbildēt mūsdienu jaunajiem izaicinājumiem. Tā arī ir uzticība Evaņģēlijam – viņš uzsvēra.

Pieskaroties mūsdienu kontekstam, pāvests ar atzinību atgādināja par to lielo ieguldījumu, ko ekumeniskais patriarhs sniedz radītā aizsardzības labā. Ekoloģiskā krīze, patiešām, sagādā raizes. Tāpēc rūpes par kopējām mājām ir ne tikai neatliekams uzdevums, bet arī – konkrēts veids, kā varam Evaņģēlija garā kalpot tuvākajam. Francisks pauda atzinību par katoļu Baznīcas un ekumeniskā patriarhāta sadarbību arī citos aktuālos jautājumos, piemēram, cīņā ar modernās verdzības formām, migrantu uzņemšanā un integrācijā, un miera veicināšanā.

Turpinot uzrunu, Svētais tēvs pieminēja divus savus nesen veiktos apustuliskos ceļojumus uz Bulgāriju un Rumāniju. To laikā, kā arī citās reizēs, tiekoties gan ar patriarhu Bartolomeju, gan ar citiem Baznīcu ganiem, viņam bija iespēja novērtēt pareizticībā atrodamo lielo garīgo bagātību. "Gribu jums apliecināt, ka atgriezos no šīm zemēm ar vēl lielāku vēlmi pēc vienotības", viņš sacīja. Francisks pauda pārliecību, ka pilnīgas vienotības starp katoļiem un pareizticīgajiem panākšana var notikt, respektējot katras puses identitāti un harmoniski savstarpēji sadzīvojot ar visām leģitīmajām atšķirībām. Autentiska vienotība nav vienveidība – viņš uzsvēra. Tā ir vairāku balsu simfonija mīlestībā. "Es, kā Romas bīskaps, gribu uzsvērt, ka mums, katoļiem, dialoga mērķis ir pilnīgā vienotība leģitīmajās atšķirībās", sacīja pāvests, atgādinot, ka mūsu vadītājs uz vienotību ir Svētais Gars.

Francisks atzina, ka šādu savstarpējo tikšanos laikā ir vērtīgi dalīties ar savām saknēm, atkal un atkal atklāt to labo, ko Kungs ir iesējis un audzējis otrā, un dalīties ar to savā starpā, kā arī vienam no otra mācīties, palīdzēt cits citam nebaidīties no dialoga un konkrētas sadarbības. No šķelšanās skandāla varēsim atbrīvoties tikai ar Dieva žēlastības palīdzību, kamēr paši kopā iesim uz priekšu, atbalstīsim cits citu ar lūgšanu, vienprātīgi sludināsim Evaņģēliju, kalposim trūcīgajiem, vedīsim dialogu patiesībā un neļausim sevi iegrožot pagātnes aizspriedumiem. Tādā veidā mēs labāk novērtēsim savu identitāti, vairāk iepazīsim un iemīlēsim savu tuvāko, un apjautīsim, ka pāri visām atšķirībām mums ir daudz vairāk tā, kas mūs vieno un liek mums kopā iet uz priekšu.

28 jūnijs 2019, 13:36