Meklēt

Audiencē pie pāvests "Centesimus Annus" rīkotās tikšanās dalībnieki Audiencē pie pāvests "Centesimus Annus" rīkotās tikšanās dalībnieki 

Rūpes par mūsu kopējo namu pieprasa atgriešanos

Sestdien, 8. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē apvienības „Centesimus Annus – Pro Pontifice” rīkotās starptautiskās tikšanās 500 dalībniekus. Tikšanās temats: "Baznīcas sociālā mācība no saknēm līdz digitālajai ērai. Kā izdzīvot 'Laudato si'".

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Apvienību 1991. gadā nodibināja pāvests Jānis Pāvils II ar mērķi veicināt kristīgās sociālās mācības dziļāku iepazīšanu, attīstīt Katoliskās Baznīcas karitatīvo darbību un palīdzēt līdzekļu vākšanā Svētā Krēsla vajadzībām. Emeritētais pāvests Benedikts XVI vienā no tikšanās reizēm atzina, ka tā sniedz svarīgu ieguldījumu „mīlestības civilizācijas” izplatīšanā.

Pāvests Francisks šodienas uzrunā uzsvēra, ka, lai veidotu jaunu "globālās attīstības modeli", ir "jāmaina virziens". Mūsdienu kontekstā, ko iezīmē bads, pārtikas nedrošība, sociālās un ekonomiskās problēmas, ekosistēmas degradācija un atkritumu kultūra, īpašu nozīmi iegūst aicinājums uz "atgriešanos", aicinājums mainīt savu domāšanu un izmainīt sirdi.

Svētais tēvs minēja gan pozitīvās iezīmes, gan arī izaicinājumus un problēmas. Viņš atzina, ka pēdējo priekšā varētu viegli krist mazdūšībā un nolaist rokas, taču cilvēki ir tādas būtnes, kas ir spējīgas ne tikai krist visdziļākajā degradācijā, bet arī – sevi pārvarēt, no jauna izvēlēties labo un atdzimt. Izeja, ko piedāvāja Francisks, bija atdzimšana, ejot pa autentiskas atgriešanās ceļu. Integrālās ekoloģijas attīstība ir gan aicinājums, gan pienākums – viņš sacīja.

Tas ir aicinājums no jauna atklāt savu identitāti, proti, to, ka mēs esam debesu Tēva dēli un meitas, radīti pēc Dieva attēla un nozīmēti būt par šīs zemes pārvaldniekiem; mēs esam no jauna radīti caur Jēzus Kristus pestījošo nāvi un augšāmcelšanos; mēs esam Svētā Gara svētdarīti. Šī identitāte ir Dieva dāvana katram cilvēkam un pat pašai radībai, un, pateicoties Kunga nāves un augšāmcelšanās dzīvinošajai žēlastībai, tā ir atjaunota. Šajā gaismā kļūst aizvien steidzamāks aicinājums būt solidāriem kā brāļiem un māsām un dalīties kopējā atbildībā.

Vēršoties pie apvienības "Centesimus Annus" locekļiem, pāvests tiem uzticēja konkrētu uzdevumu – "mainīt globālās attīstības modeli", atklājot jaunu dialogu par mūsu planētas nākotni. "Lai jūsu debates un jūsu pūliņi nestu augļus, ka varētu tikt panāktas nopietnas pārmaiņas visos mūsdienu sabiedrības līmeņos", vēlēja Svētais tēvs.

08 jūnijs 2019, 14:34