Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Vienotība neizslēdz leģitīmās atšķirības

Pāvests trešdien, 5. jūnijā, uzrunājot uz vispārējo audienci Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, atskatījās uz savu apustulisko ceļojumu pa Rumāniju. Tā kā tā moto bija aicinājums iet kopā, tad katras tikšanās reizē Svētais tēvs mudināja šīs zemes iedzīvotājus to darīt. Viņš atklāja to, cik svarīgi ir iet kopā gan kristiešiem, gan arī visiem pilsoņiem. Pirmajā gadījumā runa ir par ticības un mīlestības plāksni, otrajā – par pilsoniskajiem pūliņiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šodienas audiences laikā Francisks atgādināja, ka vairums Rumānijas ticīgo pieder pareizticīgo Baznīcai, ko vada patriarhs Daniels, un atzina, ka attiecības starp dažādām Baznīcām ir brālīgas. Gan grieķu, gan latīņu rita katoļu kopiena ir dzīva un aktīva. Pat ja vienotība starp visiem kristiešiem nav pilnīga, tā balstās uz vienu Kristību. Šo vienotību apzīmogo asinis un ciešanas, ko ticīgie kopā izlēja un izcieta tumšajos vajāšanu laikos, īpaši pagājušajā gadsimtā, ateistiskā režīma laikā. Svētais tēvs piebilda, ka Rumānijā ir arī luterāņu kopiena un tai ir labas attiecības ar pareizticīgajiem un katoļiem.

Atskatoties uz vizītes galvenajiem etapiem, pāvests apliecināja, ka tikšanās ar Rumānijas pareizticīgo Baznīcas patriarhu un Svēto Sinodi bija ļoti sirsnīga. Tās laikā viņš uzsvēra, ka katoļu Baznīca grib "iet kopā" pretī pilnīgai vienotībai. Šī ceļojuma tik ļoti svarīgās ekumeniskās dimensijas kulminācija bija "Tēvs mūsu" lūgšana, kas, kā norādīja Francisks, ir visizcilākā lūgšana, visu kristiešu kopīgais mantojums. Tikšanās ar pareizticīgajiem bija apliecinājums tam, ka vienotība neizslēdz leģitīmās atšķirības.

Viesojoties Rumānijas katoļticīgo vidū, Svētais tēvs vadīja trīs Euharistijas svinības. Tās notika Bukarestes katedrālē, Šumuleučukas mariāniskajā svētnīcā un grieķu-katoļu Baznīcas centrā, Blažā, kur par svētīgiem tika pasludināti septiņi grieķu-katoļu bīskapi mocekļi – brīvības un žēlsirdības liecinieki. Pāvests citēja, ko viens no viņiem, būdams cietumā, rakstīja: "Dievs mūs nosūtīja šajā ciešanu tumsā, lai piedotu un lūgtos par visu cilvēku atgriešanos". Pēc tam Svētais tēvs piebilda: "Domājot par briesmīgajām spīdzināšanām, kādām šie mocekļi bija pakļauti, redzam, ka šie vārdi ir žēlsirdības liecība".

Audiences turpinājumā Francisks atzina, ka ļoti piesātināta un svinīga bija tikšanās ar jauniešiem un ģimenēm. Tā notika senajā Jaši pilsētā, kas ir svarīgs kultūras centrs un krustceles starp Rietumiem un Austrumiem. Tā ir vieta, no kuras atskan aicinājums "pavērt ceļus", pa kuriem "iet kopā", respektējot atšķirīgo, brīvi un smeļoties no savām saknēm. Šim pasākumam bija mariāniska rakstura iezīme. Tā noslēgumā Svētais tēvs uzticēja jauniešus un ģimenes Dievmātei.

Pāvesta trīs dienu ilgā apustuliskā ceļojuma pa Rumāniju pēdējais notikums bija tikšanās ar romu kopienu Blažas pilsētā. Tās laikā viņš atkārtoja savu aicinājumu iestāties pret ikvienu diskrimināciju un respektēt visu etnisko grupu, valodu un reliģiju cilvēkus. Noslēgumā viņš aicināja lūgt caur Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību, lai šis ceļojums nes bagātīgus augļus Rumānijai un Baznīcai šajās zemēs.

Uzrunājot atsevišķas vispārējās audiences dalībnieku grupas, Francisks norādīja, ka sestdien, 8. jūnijā, apritēs piektā gadadiena kopš Vatikānā notika Izraēlas un Palestīnas prezidentu tikšanās ar pāvestu un patriarhu Bartolomeju. Viņš aicināja minētajā dienā pulksten 13.00 veltīt "vienu minūti mieram" – lūgšanai, tie, kuri ir ticīgi, pārdomām, tie, kuri netic – visiem kopā iestāties par brālīgāku pasauli. Svētais tēvs arī atgādināja, ka šo svētdien svinēsim Vasarsvētkus.

05 jūnijs 2019, 13:36