Meklēt

Pāvesta vizīte Rumānijā Pāvesta vizīte Rumānijā 

Francisks lūdz Rumānijas tautai Dievmātes aizsardzību

Pāvesta pēdējās dienas vizītes Rumānijā liturģiskās svinības noslēdzās ar mariānisko lūgšanu "Debesu Karaliene". Uzrunājot 2. jūnija pusdienlaikā Blažas pilsētas Brīvības laukumā sapulcējušos ticīgos, Romas viesis novēlēja Rumānijas tautai virzīties uz autentiska progresa un miera nākotni, un veidot aizvien taisnīgāku, harmoniskāku un brālīgāku sabiedrību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Savā īsajā uzrunā Francisks pateicās visiem par viņa sirsnīgo uzņemšanu. Viņš sveica Rumānijas valsts prezidentu un citas amatpersonas un pauda atzinību par auglīgo sadarbību, iesaistoties šīs vizītes sagatavošanā un norisē. Romas katoliskās Baznīcas vadītājs pateicās Rumānijas pareizticīgo Baznīcas patriarham Danielam, Svētajai sinodei, šīs Baznīcas garīdzniekiem un visiem ticīgajiem, kuri viņu brālīgi uzņēma.

Pāvests sveica arī visus katoļu Baznīcas ticīgos, bīskapus, priesterus un reliģisko ordeņu locekļus, īpaši, Bukarestes un Jaši ticīgos un daudzos svētceļniekus no Šumuleučukas. "Es pateicos Kungam", viņš sacīja, "kurš man deva iespēju kopā ar jums lūgties un iedrošināt jūsu pūliņus evaņģelizācijas un tuvākmīlestības liecības laukā". Blaža ir "mocekļu zeme". Tā ir "brīvības un žēlsirdības" zeme. Atrodoties uz šīs zemes, Svētais tēvs apliecināja visu savu cieņu grieķu-katoļu Baznīcas dēliem, kuri jau kopš trijiem gadu simteņiem liecina par savu ticību ar lielu apustulisko dedzību.

Francisks novēlēja, lai Vissvētākā Jaunava Marija izpleš savu mātišķo aizsardzību pār visiem Rumānijas pilsoņiem, kuri vienmēr ir paļāvušies uz viņas aizbildniecību. "Es uzticu viņai jūs visus", teica pāvests, "un lūdzu, lai viņa jūs vada jūsu ticības ceļā, lai virzītos pretī autentiska progresa un miera nākotnei, un palīdzētu veidot aizvien taisnīgāku, harmoniskāku un brālīgāku tēvzemi".

02 jūnijs 2019, 12:20