Meklēt

2019.06.27 Conferenza dell'ONU per l'Alimentazione e l'Agricoltura 2019.06.27 Conferenza dell'ONU per l'Alimentazione e l'Agricoltura 

Par pārtikas un dzeramā ūdens trūkumu esam atbildīgi visi

27. jūnijā pāvests pieņēma audiencē ANO Pārtikas un lauksaimniecības nodaļas – FAO 41. ģenerālkonferences dalībniekus. Francisks sveica un atzinīgi novērtēja FAO ģenerāldirektora Hozē Graciano Da Silvas darbu. Pēc dažām nedēļām viņš beigs savu kalpojumu šai organizācijā. Svētā tēva sveiciens tika veltīts arī jaunajam FAO ģenerāldirektoram Čju Dongju. Pāvests atzīmēja, ka pilnīgas bada novēršanas plāns visā pasaulē joprojām ir milzīgs izaicinājums, vienlaikus atzīstot, ka pēdējos gadu desmitos ir panākts liels progress.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Lai visiem pietiktu ēdiena un pieejas dzeramajam ūdenim, ir jānovērš cēloņi, kas rada to nepietiekamību,” norādīja Francisks. Viņš atzīmēja, ka bada traģēdija sākas līdz ar līdzjūtības trūkumu, daudzu cilvēku intereses trūkumu, kā arī ar nepietiekamu sociālo un politisko gribu ievērot starptautiskos nosacījumus.   

“Pārtikas un ūdens trūkums nav nabadzīgo zemju iekšējā problēma, tā skar mūs visus. Mēs visi esam aicināti saklausīt mūsu māsu un brāļu izmisuma kliedzienu, un rast veidu, lai viņi neaizietu bojā, bet pieredzētu savu pamattiesību respektu,” sacīja pāvests FAO pārstāvjiem. Kā vienu no iespējam palīdzēt, viņš minēja pārtikas atkritumu un ūdens tēriņa samazināšanu. “Gan īstermiņā, gan ilgtermiņā kalpos lielāka problēmas apzināšanās, kā arī lielākas sociālās atbildības uzņemšanās,” teica pāvests.

Uzrunājot ap 500 FAO pārstāvjus, kas bija ieradušies Vatikānā, Francisks norādīja uz saikni starp vides nestabilitāti, pārtikas nepietiekamību un migrācijas kustību. Bēgļu skaita palielināšanās visā pasaulē pēdējos gados rāda, ka vienas zemes problēma ir visas cilvēku ģimenes problēma. Tāpēc ir javeicina lauksaimniecības attīstība nabadzīgākajos reģionos, jāstiprina zemes izturība un tās atkopšanās spēja. To var paveikt, investējot tehnoloģiju attīstībā no vienas puses, un veicinot inovatīvu un solidāru attīstības politiku no otras.

“Pārtikas un lauksaimniecības organizācijai FAO, kā arī citām starptautiskajām organizācijām ir atbilstoša loma, lai koordinētu nepieciešamos un izšķirošos mērus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai visiem, jo īpaši nabadzīgākajiem, ir pieeja pašiem nepieciešamākajiem labumiem,” teica pāvests. Viņš norādīja, ka šīs organizācijas ir jāatbalsta valdībām, biznesa pasaulei, akadēmiskajām un civilās sabiedrības institūcijām, kā arī privātpersonām.

Uzrunas noslēgumā pāvests atkārtoti apliecināja Svētā Krēsla gribu sadarboties ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju, un atbalstīt globālos centienus izskaust badu pasaulē un nodrošināt labāku nākotni mūsu planētai un visai cilvēcei kopumā.

27 jūnijs 2019, 13:55