Meklēt

2019.06.14 Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con i vertici delle Compagnie Petrolifere mondiali 2019.06.14 Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con i vertici delle Compagnie Petrolifere mondiali 

"Laiks negaida. Ir vajadzīga tūlītēja rīcība!"

14. jūnijā pāvests tikās ar pasaules naftas kompāniju vadītājiem, kas Vatikānā piedalās sanāksmē par tematu “Enerģētikas pāreja un kopējā nama aizsardzība”. Sanāksmi sarīkojis Pontifikālais Cilvēka integrālās attīstības dikastērijs.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Pāvests uzrunā atzīmēja, ka atrodamies kritiskā brīdī. Mūsdienu ekoloģiskā krīze, jo īpaši klimatiskās izmaiņas, apdraud cilvēces nākotni. Pārāk ilgi ir ignorēti zinātnisko analīžu rezultāti, un kā jau teikts enciklikā “Laudato si”, “zinātnes katastrofiskos pareģojumus vairs nedrīkst uzlūkot ar izsmieklu un ironiju” (161).

Pāvests citēja šogad publicēto Ziņojumu par globālo sasilšanu, kurā izskan brīdinājums, ka uz klimatu tiks atstātas katastrofiskas sekas, ja tiks pārkāpts 1.5 C sasilšanas slieksnis, kas ir pieņemts Parīzes vienošanās dokumentā. Ziņojumā teikts, ka, lai sasniegtu šo barjeru, trūkst tikai nedaudz vairāk par dekādi. Pāvests norādīja, ka klimatiskās trauksmes priekšā ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai izvairītos no smagas netaisnības pret nabadzīgajiem un pret nākamajām paaudzēm. Tieši nabadzīgie visvairāk cieš no klimatiskās krīzes. Viņi ir visvairāk pakļauti viesuļvētrām, sausumam, plūdiem un citām ekstrēmām klimata izpausmēm. Tāpēc ir nepieciešama drosme, lai atbildētu uz “aizvien izmisīgāko zemes un nabadzīgo saucienu” (no uzrunas “Laudato si” III gadskārtas sakarā sarīkotās Starptautiskās konferences dalībniekiem 2018. gada 6. jūlijā).

Francisks atzīmēja, ka arī nākamās paaudzes var saņemt “ļoti izpostītu pasauli”. “Mūsu bērniem un mazbērniem nevajadzētu maksāt cenu par mūsu paaudzes bezatbildību,” uzrunājot naftas kompāniju vadītājus, teica pāvests. Svētais tēvs aplūkoja trīs savstarpēji saistītus punktus: korektu pāreju, degvielas cenas un atklātību, runājot par klimatisko risku.

Vispirms – par korektu pāreju. Tā ir pāreja uz sabiedrību ar zemu degvielas patēriņu. Ja šo pāreju veic ar atbildību, tad tā var radīt jaunas darba iespējas, samazināt nevienlīdzību un paaugstināt dzīves kvalitāti tiem, kurus skar klimatiskās izmaiņas. Otrkārt, degvielas cenu politika ir būtiska, ja vien cilvēce vēlēsies prātīgi izmantot radītā resursus. Degvielas bezrūpīga izmantošana ir radījusi milzīgu parādu, kas ar uzviju būs jāatmaksā tiem, kas nāks pēc mums. Pāvests norāda, ka dabas resursu izmantošanu var uzskatīt par ētisku tikai tad, ja sociālās un ekonomiskās izmaksas tiek atzītas godīgā veidā, un ja tās sedz tie, kuri resursus izmanto, nevis citas tautas, vai nākamās paaudzes.

Trešais temats – atklātība, norādot uz klimatisko risku. Francisks uzsver, ka tas ir būtiski, lai ekonomiskos resursus izmantotu tur, kur tie var nest vislielāko labumu. “Laiks negaida,” teica pāvests atbildīgajiem par naftas kompānijām, “klimata krīze prasa pārliecinošu rīcību tagad un uzreiz”. “Cilvēcei ir vajadzīga enerģija, taču enerģijas imantošana nedrīkst cilvēci iznīcināt,” šo, pagājušogad teikto frāzi, pāvests saviem viesiem atkārtoja arī šogad. Viņš atzīmēja, ka šobrīd vēl ir cerība un vēl ir laiks, lai izvairītos no ļaunākajām klimatisko izmaiņu sekām, taču – ar noteikumu, ja tiks veiktas tūlītējas un izšķirošas darbības.

14 jūnijs 2019, 15:39