Meklēt

Angelus Angelus 

Iesim pie Svētās Komūnijas tā, it kā to darītu pirmo reizi

Tā kā Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētku svinēšana Itālijā ir pārcelta no ceturtdienas uz svētdienu, tad pāvests svētdien, 23. jūnijā, uzrunājot uz lūgšanu "Kunga eņģelis" Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pievērsās šo svētku nozīmei. Viņš aicināja mūs pievērst uzmanību tam, lai Euharistija nekļūtu mums par ieradumu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Komentējot Svēto Rakstu fragmentu par maizes pavairošanas brīnumu, kas notiek Galilejas ezera krastā, Francisks norādīja, ka runa ir par mūsu domāšanas maiņu. Jēzus aicina mācekļus pāriet no loģikas "katrs sev" uz dalīšanās loģiku. Tajā mazumiņā, ko Providence mums dāvā, mēs varam dalīties ar citiem.

Šis brīnums ir tik svarīgs, ka to apraksta visi evaņģēlisti. Tajā atklājas Mesijas vara un reizē Viņa līdzjūtība pret tautu. Pāvests skaidroja, ka maizes pavairošana ir aizsteigšanās priekšā tam, kas kļūs par Jēzus upura piemiņu, tas ir, Euharistiju. Euharistija ir Kristus miesas un Viņa asiņu sakraments. Viņš atdeva savu miesu un izlēja savas asinis pasaules atpestīšanas labā. Euharistija ir kā visas Jēzus eksistences sintēze – sacīja Svētais tēvs.

Kristus Vissvētās Miesas un Asiņu svētkos mēs esam aicināti katru gadu atjaunot savu apbrīnu un prieku par šo lielo dāvanu. Pieņemsim to ar pateicību, nevis pasīvi! Sargāsimies padarīt to par ieradumu! Katru reizi, kad mēs ejam pie Svētās Komūnijas, mums patiešām ir jāatjauno savs "amen" Kristus Miesai – atgādināja pāvests. Kad priesteris saka, ka šī ir Kristus Miesa, un mēs atbildam "amen", svarīgi, lai šis "amen" tiktu teikts ar pārliecību un no sirds. Francisks novēlēja, lai katra Svētā Komūnija būtu mums kā Pirmā Svētā Komūnija.

24 jūnijs 2019, 11:03