Meklēt

2019.06.15 Papa Francesco incontra i partecipanti al Capitolo Generale dell'Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi Trinitari 2019.06.15 Papa Francesco incontra i partecipanti al Capitolo Generale dell'Ordine della Santissima Trinità e degli Schiavi Trinitari 

Iet kopā ar jauniešiem, atmetot iepriekš sagatavotas shēmas!

Sestdien pāvests pieņēma audiencē Vissvētās Trīsvienības, jeb trinitāriešu ordeņa ģenerālkapitula locekļus. Šais dienās tie bija pulcējušies, lai kavētos pārdomās par jauniešu pastorālo aprūpi un garīgajiem paaicinājumiem. Ir ievēlēts arī jauns ģenerālpriekšnieks, tēvs Luidži Bukkarello. Ordenis ir viens no senākajiem Baznīcā. To nodibināja franču priesteris Žans de Mata (1154-1213), bet apstiprināja pāvests Inocents III 1198. gada decembrī.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Lai neviens jums neatņem spēju sapņot un pravietot! Pārvarēsim mūsu bailes! Piecelsimies kājās! Jaunieši tuvu un tālu mūs gaida,” ar šādiem vārdiem pāvests vērsās pie trinitāriešu ordeņa locekļiem. Svētais tēvs pateicās par viņu darbu dažādās žēlsirdības jomās, skolās, draudzēs, cietumos un rehabilitācijas iestādēs. Francisks norādīja uz dažiem pastorālajiem izaicinājumiem darbā ar jauniešiem un atzīmēja, ka “lielā tukšuma kultūra, ko radījusi vājā doma un relatīvisms, fragmentārā kultūra, kurā lielie, nozīmīgie temati ir zaudējuši jēgu, kā arī imanentais, kurā aizvērušies sevī dzīvo daudzi jaunieši, varētu likt domāt, ka nav vietas ticības paaicinājuma piedāvājumam jaunajām paaudzēm.” “Tomēr, izdarīt šādu secinājumu būtu liela kļūda,” apgalvoja pāvests. Viņš atgādināja, ka jaunieši šodien dedzīgi meklē jēgas pilnību savai dzīvei. Viņi ir spējīgi bez nosacījumiem nodoties lielām lietām, taču tiem ir vajadzīga arī pavadība, nenoniecinot viņu robežas. Šai ziņā reliģiskie var palīdzēt jauniešiem harmonizēt un sakārtot savas ilgas. Tomēr, nedrīkst aizmirst, ka jauniešiem tai visā ir jāatvēl galvenā loma. Francisks piebilda, ka jaunieši necieš vidi, kurā tie nerod sev vietu un nesaņem stimulus.

Trinitāriešu ordeņa tēvus pāvests aicināja sekot Jēzus attieksmei pret Emmausas mācekļiem. Arī šodien jaunieši meklē “ceļabiedrus” un “dzīvā ūdens akas, no kurām pasmelties, lai veldzētu slāpes pēc pilnības”. “Esiet jauniešiem vecākie brāļi,” teica pāvests, “ar kuriem var aprunāties un kuriem var uzticēties. Uzklausiet viņus, veiciet ar viņiem dialogu, kopā izšķirojiet, kas ir labs un kas ļauns. Lai viņi izjūt, ka jūs tos patiesi mīlat un varat tiem piedāvāt visaugstāko mīlestības mēru – svētumu, kristīgās dzīves gājumu pret straumi, tādu pašu kā Kalna svētībās.”

Pāvests uzsvēra, ka nevienu nedrīkst izslēgt no pretimnākoša skatiena, jo īpaši tos, kuri “ir attālinājušies”. Svētais tēvs iedrošināja iet kopā ar jauniešiem, atmetot iepriekš sagatavotas shēmas, neaizmirstot, ka ir jābūt pacietīgiem un jāgaida, kad Kungs ļaus iesētajai sēklai  izdīgt un nest augļus.

15 jūnijs 2019, 17:17