Meklēt

ROACO ROACO 

Francisks nosoda mūsdienu sabiedrības liekulību

Pirmdien, 10. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē apvienības „Palīdzība Austrumu Baznīcām” (ROACO) rīkotās tikšanās dalībniekus. Uzrunā viņš apliecināja savu garīgo tuvumu to zemju tautām, kur joprojām trūkst miera, mudināja klātesošos ieklausīties to cilvēku saucienos, kuriem ir atņemta cerība, un pielikt pūliņus jauniešu labā, kuri ilgojas dzīvot mierā.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

"Kārtējo reizi ar skumjām domāju par dramatisko situāciju Sīrijā", viņš sacīja, "un par biezajiem mākoņiem, kas, šķiet, pār to savelkas dažās zonās, kurās vēl pietrūkst stabilitātes un kur joprojām saglabājas augsts vēl lielākas humanitārās krīzes risks. Tie, kuriem nav pārtikas, medicīnisko līdzekļu, kuriem nav skolas, kuri ir bāreņi, kuri ir ievainoti, atraitnes paceļ uz augšu savas balsis. Ja cilvēku sirdis ir nejūtīgas, tad Dieva sirds tāda nav. Dievs vienmēr jūt līdzi savām radībām un maigi par tām rūpējas. Viņš to dara ar tēva spēku, kurš sargā un vada savus bērnus".

Francisks atzina, ka dažreiz viņš domājot arī par Dieva dusmām, kas izlauzīsies pret to valstu vadītājiem, kuri par mieru gan runā, bet tai pašā laikā pārdod ieročus, lai karotu. "Šī liekulība ir grēks", viņš uzsvēra.

Uzrunā Svētais tēvs pieminēja Irāku, sakot, ka gribētu to apmeklēt 2020. gadā. Viņš apliecināja, ka nav aizmirsis arī Ukrainu, un novēlēja, lai tās tauta varētu atgūt mieru. Francisks minēja, ka mēģināja palīdzēt mazināt konflikta radīto ievainojumu sāpes ar žēlsirdības iniciatīvu, kurai pievienojās daudzas Baznīcas institūcijas.

Uzrunā tika skarta arī Svētā Zeme un migrantu uzņemšanas Eiropā jautājums. Viņš norādīja, ka Eiropa atver savas ostas kuģiem ar moderniem un dārgiem ieročiem, kas iznīcina cilvēkus, nesaudzējot pat bērnus, tai pat laikā tā slēdz savas durvis cilvēkiem, kuri atstāj visu un bēg no konfliktiem. "Tā ir liekulība", viņš vēlreiz uzsvēra.

10 jūnijs 2019, 15:16