Meklēt

2019.06.22 Forum Internazionale dei Giovani 2019.06.22 Forum Internazionale dei Giovani 

Francisks jauniešiem: "Esiet Dieva prieka un Viņa mīlestības nesēji!"

Sestdien, 22. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē Pontifikālā Laju, ģimenes un dzīvības dikastērija organizētā XI Starptautiskā Jauniešu foruma dalībniekus. Jaunajiem cilvēkiem, kuru vidū ir arī Latvijas pārstāvji, Svētais tēvs novēlēja būt par gaismu daudziem vienaudžiem, kuri nepazīst Jēzu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Tāpat kā rūpīgs tēvs, kurš bērniem norāda uz ceļu, pa kuru iet, un kā gans, kurš atbild par savu ganāmpulku, pāvests nevairījās no jauniešu apskāvieniem, kuri trīs dienas piedalījās forumā Čampino Karmela namā netālu no Romas. Francisks aicināja jauniešus izplatīt Kristus uguni, kas liesmo viņos, uz saviem vienaudžiem, kuri vēl nepazīst jaunās dzīves prieku Jēzū.

Pāvests izcēla foruma nozīmi, kas jauniešus dara par pirmajiem pastorālās atgriešanās lieciniekiem. Atsaucoties uz Jauniešiem veltītās Sinodes dokumentu, pāvests atgādināja par Emmausas mācekļiem, liekot tos par paradigmu, pēc kuras saprast mūsdienu jaunajiem cilvēkiem uzticēto misiju. Tāpat kā Emmausas mācekļi, ticīgie ir aicināti nest Kristus gaismu pasaules naktī. Ticīgie jaunieši, savukārt, ir aicināti nest gaismu savu vienaudžu naktī.

Vēlme pēc kopienas, prieka atrasties kopā un nostalģija atvadu brīdī – šīs fāzes izdzīvo gan Emmausas mācekļi, gan foruma dalībnieki, taču, kā atzīmēja pāvests, Jēzus nav dārgmanta, ko turēt aiz atslēgas, bet gan Noslēpums, kurā dalīties. Jo vairāk to nesīsim citiem, jo vairāk izjutīsim tā klātbūtni savā dzīvē.

Svētais tēvs izteica pārliecību, ka jaunieši to darīs, atgriezušies mājās. Kā liecina Evaņģēlija teksts par Emmausas mācekļiem, Jēzus ir iededzis uguni viņu sirdīs. Francisks paskaidroja, ka ugunij, lai tā neapdzistu, ir jāplešas plašumā. Viņš novēlēja, lai jaunieši uztur un izplata Kristus uguni, kas mīt ticīgo sirdīs. Starptautiskā Jauniešu foruma dalībniekus pāvests mudināja būt par vienotības vēsti pasaulē, ko plosa šķelšanās. Viņš teica:

“Jūs esat Dieva šodiena, esat Baznīcas šodiena! Ne tikai nākotne, bet arī šodiena! Jums ir jāspēlē vai nu šodien, vai arī jāzaudē spēle. Šodien! Baznīcai jūs esat vajadzīgi, lai tā varētu būt pati visā savā pilnībā. Tāpat kā Baznīca, jūs esat Augšāmcēlušā Kunga miesa, kas ir klātesoša pasaulē. Lūdzu jūs, vienmēr atcerieties, ka esat vienīgās miesas, šīs kopienas locekļi. Jūs esat saistīti cits ar citu, lai patiešām iezīmētu atšķirību pasaulē, ko aizvien vairāk kārdina šķelšanās. Ievērojiet lūk, ko: pasaulē, kurā aizvien vairāk ir šķelšanos, un šķelšanās sev līdzi nes konfliktus un ienaidu, jums ir jābūt par vienotības vēsti, par to, ka ir vērts iet šo gājumu. Tikai ejot kopā, būsim patiesi stipri!”

Uzrunas noslēgumā Francisks norādīja uz tematu, kas izvēlēts 2022. gada Pasaules Jauniešu dienām Lisabonā un kas saucas: “Marija cēlās un steigšus aizgāja”. Pāvests paskaidroja, ka Marija piecēlās un aizsteidzās apmeklēt savu māsīcu. Viņa vienmēr bija gatava, vienmēr steidzās, taču viņa nebija nemierīga, nebija nemierīga – uzsvēra pāvests. Viņš rosināja jauniešus neignorēt Dieva balsi, kas tiem liek celties un iet pa ceļiem, ko Viņš tiem sagatavojis. “Tāpat kā Marija un kopā ar viņu, katru dienu esiet Dieva prieka un Viņa mīlestības nesēji!” teica pāvests jauniešu foruma dalībniekiem.

22 jūnijs 2019, 18:44