Meklēt

Svētās mātes Terēzes attēls Svētās mātes Terēzes attēls 

Vizīti Ziemeļmaķedonijā pāvests uztic mātes Terēzes aizbildniecībai

Vizīti Ziemeļmaķedonijā pāvests Francisks uztic Kristus mīlestības misionāres aizbildniecībai.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Otrdien, 7. maijā pāvests Francisks viesosies Ziemeļmaķedonijā. Tāpat kā bulgāriem, arī šīs zemes iedzīvotājiem viņš nosūtīja speciālu video vēstījumu, kurā skaidro savas vizītes mērķi.

“[Dārgie brāļi un māsas Ziemeļmaķedonijā! Savā īsajā vēstījumā vēlos paust savu prieku un apliecināt cieņu tautai un Baznīcai, kas dzīvo šajā zemē. Pēc tam, kad jūsu valsts atguva savu neatkarību, Svētais Krēsls vēlējās nodibināt draudzību un diplomātiskās attiecības. Šodien vairāk nekā jebkad agrāk Eiropā un visā pasaulē ir nepieciešams veidot tikšanās un brālības kultūru. Tāpēc es dodos pie jums, lai jūsu zemē iesētu šīs kultūras sēklu, un esmu pārliecināts, ka tā ir auglīga, ka spēs to pieņemt un nest augļus. Faktiski jūsu valsts sejas savdabīgais skaistums ir tieši saistīts ar kultūru, etniskās un reliģiskās piederības daudzveidību. Protams, līdzāspastāvēšana ne vienmēr ir viegla, un mēs to labi zinām. Bet ir vērts to stiprināt, jo skaistākās mozaīkas ir tās, kurās ir daudz krāsu. Savu vizīti es uzticu lielās svētās, jūsu zemes meitas, mātes Terēzes aizbildniecībai. Viņa, dzimusi un augusi Skopjē, pateicoties Dieva žēlastībai, kļuva par drosmīgu Kristus mīlestības misionāri pasaulē, dāvājot mierinājumu un cieņu visnabadzīgākajiem starp nabagiem. Dārgie draugi, gatavosimies uz tikšanos ar lūgšanu, lai tā nestu mieru un katru labumu jūsu tautai. Lai Dievs jūs svētī!]”

06 maijs 2019, 08:41