Meklēt

Pāvests: Veselības aprūpes sistēma nedrīkst būt "konveijers" Pāvests: Veselības aprūpes sistēma nedrīkst būt "konveijers" 

Slimnieks sagaida ne tikai efektīvu ārstēšanu, bet arī uzmanību un izpratni

Piektdien, 17. maijā, audiencē pie pāvesta ieradās 300 Veselības aprūpes darbinieku katoliskās asociācijas locekļi. Asociācija tika nodibināta pirms 40 gadiem. Tās misija – dzīvības aizstāvēšana.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests pauda gandarījumu, ka asociācija ne tikai strādā slimnieku un viņu ģimenes locekļu labā, bet arī dod savu ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas kā tādas un tās darbinieku darba apstākļu uzlabošanas laukā.

Pēdējo gadu desmitu laikā ir radikāli mainījusies veselības aprūpes sistēma – viņš atzina. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai, ir pavērušās jaunas tehniskas iespējas diagnostikas un aprūpes laukā, reizē izraisot arī ētiskas dabas jautājumus. Daudzi uzskata, ka viss, kas ir tehniski iespējams, būtu pieļaujams arī no morālā viedokļa, taču, īstenībā, pirms katras darbības vajadzētu rūpīgi izvērtēt, vai ar to patiešām tiek respektēta cilvēka dzīvība un viņa personas cieņa – uzsvēra Francisks.

Uzrunā Svētais tēvs aicināja klātesošos savā kalpojumā raudzīties uz Jēzu, jo tieši Viņa cilvēciskā daba ir "neizsmeļamais dārgums" un "visizcilākā skola", kurā var nemitīgi mācīties. Kristus ar saviem vārdiem un žestiem ļāva sajust paša Dieva balsi un pieskārienu. Viņš mācīja, ka katrs cilvēks, sevišķi vismazākais, ir nevis numurs, bet vienreizēja un neatkārtojama persona.

Pāvests uzsvēra, ka ar slimniekiem ir jāapietas kā ar personām. Viņi sagaida ne tikai pareizas diagnozes noteikšanu un efektīvu ārstēšanu, bet arī uzmanību un izpratni. Viņi grib būt uzklausīti un sagaida atbalstu. Izdziedināšanas procesā liela nozīme ir ne vien miesiskajai, bet arī garīgajai dimensijai – spējai uzticēties un attieksmei. Tāpēc ar slimnieku nevar apieties kā ar robotu – atgādināja Francisks. Veselības aprūpes sistēma (vai tā būtu publiskā vai privātā) nedrīkst būt nekāds "konveijers". Cilvēki nav vienlīdzīgi cits citam, katrs ir unikāls. Līdz ar to uzklausīšana un aprūpe ir jāveltī katram atsevišķi.

Uzrunā pāvests pievērsa uzmanību ne tikai slimniekiem, bet arī tiem, kuri tos aprūpē. "Aprūpe ir vajadzīga arī jums pašiem", viņš norādīja Veselības aprūpes darbiniekiem. Vidē, kur slimniekus sāk uzskatīt par numuriem, arī paši darbinieki ir apdraudēti. Garo darba maiņu un nemitīgā stresa rezultātā arī viņi var "izdegt".

“[Tāpēc ir svarīgi, lai veselības aprūpes darbiniekiem būtu attiecīgas darba garantijas, lai viņi par saviem pienākumiem saņemtu taisnīgu atalgojumu un varētu izmantot atbilstošus instrumentus sevis motivēšanai un formācijai.]”

Runājot par veselības aprūpes darbinieku sagatavošanu jeb formāciju, Francisks atgādināja, ka ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību arī viņu garīgajai dzīvei, lai tādējādi tiktu no jauna atklāta un novērtēta šī personas fundamentālā dimensija. Viņš aicināja klātesošos būt uzticīgiem lūgšanai un uzturēt sevi ar Dieva Vārdu, kā arī sekot dažādu svēto paraugam, no kuriem daudzi ar mīlestību un pilnīgu nesavtību kalpoja slimajiem, īpaši, vispamestākajiem. Lai uzturētu sevi ar Dieva Vārdu, svarīgi, lai pie rokas vienmēr būtu Evaņģēlijs un varētu to palasīt kaut vai piecas minūtes. Svarīgi, lai mēs apzinātos, ka šī grāmata ir Dieva Vārds, kas mūs nemitīgi uzrunā.

17 maijs 2019, 14:46