Meklēt

Audiencē pie pāvesta Itālijas Sporta centra locekļi Audiencē pie pāvesta Itālijas Sporta centra locekļi 

Sports – dzīves vērtību izcilā skola

Kādus apvāršņus mums paver sports un ko tas dod atsevišķām personām un visai sabiedrībai? Kāpēc var apgalvot, ka sports kalpo daudzu problēmu atrisināšanai? Atbildes uz šiem jautājumiem atrodam pāvesta uzrunā Itālijas Sporta centra 400 locekļiem, kuri sestdien, 11. maijā, ieradās Vatikānā audiencē pie viņa.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētais centrs jeb asociācija tika nodibināta pirms 75 gadiem. Tās sastāvā ir vairāk nekā miljons biedru, kuriem tiek piedāvātas nodarbības vismaz 100 dažādās disciplīnās. Centra misija – caur sportu piedāvāt jauniešiem dzīvot veselīgu un pozitīvu dzīves veidu, kura pamatā būtu kristīgs skatījums uz cilvēku un sabiedrību. Uzrunas beigu daļā Francisks paskaidroja, kas ir šis kristīgais dzīves skatījums.

"Sports ir patiešām nozīmīga skola", uzsvēra pāvests. Sports ir ļoti svarīga skola ar vienu nosacījumu, proti, ja tas tiek praktizēts, kontrolējot sevi un respektējot citus, tiecoties kļūt labākiem un noturīgākiem. Pateicoties sportam, mēs varam vieglāk pārvarēt ar studijām, darbu vai attiecībām saistītās ikdienas grūtības. Taču svarīgā mācība, ko sniedz sports, ir tā, ka prieku un gandarījumu varam gūt tikai tad, kad tiek strikti ievēroti visi noteikumi. Sacensībās var ieraudzīt to, cik būtiski ir noteikumi, to, ka laime pastāv nevis haosā jeb noteikumu neievērošanā, bet neatlaidīgos centienos pēc izvirzīto mērķu sasniegšanas, un to, ka, nepastāvot ierobežojumiem, mēs nekļūstam brīvāki. Mēs kļūstam brīvāki tikai tad, kad, neskatoties uz ierobežojumiem, darām maksimāli iespējamo.

Minētā centra statūtos ir teikts, ka sports kalpo kā lielisks līdzeklis tam, lai veicinātu atvērtību un viesmīlību, uzlabotu veselību, būtu cilvēkiem nodarbošanās, līdzvērtīgas iespējas, nestu labumu apkārtējai videi, bērniem un pusaudžiem, kā arī, lai veicinātu sabiedrības sadzīvošanu un integrāciju.

Šeit varētu rasties jautājums, kā tas iespējams, ka sports varētu kalpot par līdzekli dažādu problēmu atrisināšanai un pamatīgai sabiedrības pārveidošanai? Pāvests uzsvēra, ka tas ir iespējams tādēļ, ka, pateicoties sportam, cilvēks kļūst labāks! Bez tam, pateicoties sportam, attīstās dialoga kultūra un tiek veicinātas cieņas pilnas savstarpējās tikšanās.

Runājot par cilvēka kristīgo vīziju, kas ir minētā centra sporta nodarbību pamats, Francisks atgādināja, ka tas nav abstrakts princips vai jēdziens, kuru varētu apjaust, tikai daudz mācoties. Nē! Skatīties kristīgi nozīmē iemācīties uzlūkot citus cilvēkus un raudzīties uz lietām ar paša Jēzus acīm, redzēt visu tā, kā redz Jēzus. Tas nozīmē klausīties Viņa vārdus, lai izprastu Viņa sajūtas un mēģinātu atdarināt viņa rīcību.

“[Esiet par to droši: Evaņģēlijs ir skaistākas un taisnīgākas pasaules avots; tādas pasaules, kurā citu atšķirīgums ir nevis šķelšanās, bet izaugsmes un savstarpējas palīdzības iemesls, avots.]”

Uzrunas noslēgumā pāvests aicināja sportistus glabāt dzīvu savu ticību un atgādināja, ka tā ir vislielākais viņu dzīves dārgums. Viņš tos aicināja arī pateikties saviem skolotājiem, treneriem, audzinātājiem, vecākiem un ģimenēm, būt par cerības nesējiem visur, kur tie atrodas, dzīvo vai strādā, un būt vienmēr līdzās vājākajiem.

11 maijs 2019, 13:24