Meklēt

Kristīgo skolu brāļu kopiena Kristīgo skolu brāļu kopiena 

Skolotāja darbs ir misija

Ceturtdien, 16. maijā, audiencē pie pāvesta ieradās Kristīgo skolu brāļu kopienas 300 locekļi. Šo garīgo kopienu nodibināja sv. Džovanni Battista no Lasales. Šogad aprit viņa nāves piemiņas 300. gadadiena. Francisks atzina, ka viņš radīja savam laikam ļoti inovatīvu izglītības sistēmu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā pāvests pievērsās minētā svētā vīzijai attiecībā uz skolu, skolotāja koncepcijai un viņa mācīšanas metodēm. Runājot par pirmo punktu, Francisks atzina, ka Džovanni Battista bija pārliecināts, ka visiem cilvēkiem, tai skaitā, nabagiem ir tiesības iegūt izglītību. Tāpēc viņš veltīja savu dzīvi, lai nodarbotos ar zemāko sociālo slāņu ļaužu izglītošanu. Kas attiecās uz skolotāja koncepciju, svētais uzskatīja, ka mācīšana nav tikai profesija, bet ir misija. Viņš veltīja visas savas pūles, lai attiecīgi sagatavotu skolotājus. Minētās kopienas dibinātājs drosmīgi veica reformas arī mācīšanas metožu laukā. Viena no tām bija rehabilitācijas metode ar mērķi palīdzēt atkal integrēties sabiedrībā bijušajiem ieslodzītajiem.

Uzrunājot audiences dalībniekus, Francisks tos mudināja sekot sv. Džovanni Battistas paraugam un dedzīgi strādāt sabiedrības atstumto ļaužu labā. Esiet "augšāmcelšanās kultūras" veicinātāji, sevišķi tur, kur dominē nāves kultūra – viņš aicināja klātesošos. Nenogurstoši meklējiet tos, kuri ir nomaldījušies, degradējušies, dzīvo lielā nabadzībā un trūkumā, tādējādi dodot viņiem cerību uz jaunu dzīvi!

Svētais tēvs arī atgādināja, ka Baznīca šodien ir dziļi iesaistīta jaunās evaņģelizācijas kalpojumā. Evaņģēlija sludināšanas veidiem ir jābūt piemērotiem dažādām konkrētām situācijām un kontekstiem, bet šis kalpojums ir saistīts arī ar prasību, lai mēs būtu uzticīgi pirmsākumiem. "Sludiniet visiem cerības un mīlestības Evaņģēliju", mudināja pāvests audiences dalībniekus.

16 maijs 2019, 14:48