Meklēt

Rumāņu svētceļnieki Rumāņu svētceļnieki 

Pāvests rumāņu tautai: "Es nāku kā svētceļnieks un brālis"

Piektdien, 31. maijā pāvests Francisks dosies trīs dienu vizītē uz Rumāniju. Viņš apmeklēs Bukaresti, Jaši un Blažu, teiks astoņas uzrunas, vadīs divus dievkalpojumus un pasludinās par svētīgiem septiņus grieķu katoļu bīskapus.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vatikāna preses dienests otrdien publicējis video vēstījumu, kurā pāvests Francisks sveic Rumānijas iedzīvotājus un apliecina, ka dodas uz šo zemi kā svētceļnieks un brālis. Vizīte Rumānijā notiks no 31. maija līdz 2. jūnijam. Tas būs pāvesta 30. ārzemju ceļojums.

Dārgie brāļi un māsas Rumānijā!

Ir palikušas tikai dažas dienas līdz ceļojumam, kas aizvedīs mani pie jums. Šī iespēja man dāvā prieku, un es vēlos sirsnīgi sveikt katru no jums. Es dodos uz Rumāniju, skaistu un viesmīlīgu zemi, kā svētceļnieks un brālis. Pateicos prezidentam un valsts amatpersonām par uzaicinājumu un ciešo sadrabību. Jau tagad priecājos par iespēju tikties ar Rumānijas Pareizticīgo Baznīcas patriarhu un Pastāvīgās sinodes locekļiem, kā arī ar katoļu kopienas ganiem un ticīgajiem.

Mūs vienojošās ticības saites sākās Apustuļu laikos, īpaši tās saites, kas vienoja Pēteri un Andreju, kurš, saskaņā ar tradīciju, sludināja Evaņģēliju jūsu zemē. Miesīgie brāļi izlēja asinis par Kungu. Jūsu vidū ir daudz ticības mocekļu, arī mūsdienās, piemēram, septiņi grieķu katoļu bīskapi, kurus man būs prieks pasludināt par svētīgiem. Tas, par ko viņi cieta un atdeva savu dzīvību, ir pārāk dārgs mantojums lai tas tiktu aizmirsts. Tas ir kopējs mantojums, kas aicina neatstumt brāli, kas tajā dalās.

Es nāku pie jums, lai ietu kopā. Mēs ejam kopā tad, kad mācāmies sargāt savas saknes un ģimeni, kad rūpējamies par bērnu un mums blakus esošo brāļu nākotni, kad izejam no baiļu un aizdomu radītās noslēgtības, kad sagraujam tos mūrus, kas mūs šķir no citiem cilvēkiem.

Es zinu, ka daudzi no jums ir iesaistījušies manas vizītes organizēšanā, un es pateicos no visas sirds. Apsolu visiem manu garīgo tuvību lūgšanā un dodu jums savu svētību. Un aicinu, lūdzu, neaizmirst lūgties par mani. Uz redzēšanos!

29 maijs 2019, 10:04