Meklēt

Pope Francis receives Swiss Guards Pope Francis receives Swiss Guards 

Pāvests Šveices gvardiem: Esiet augšāmcelšanās kultūras liecinieki!

4. maijā svētkus svinēja Šveices gvarde. Šai dienā zvērestu nodeva jaunie rekrūši. Pieņemot savus uzticīgos sargus audiencē, pāvests pateicās tiem par kalpojumu sev un visai Baznīcai. Francisks izteica pateicību arī gvardu ģimenes locekļiem par to, ka viņi ir pieņēmuši dēlu izvēli būt par Vatikāna sargiem un atbalsta viņus savās lūgšanās.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Šveices gvardes svētki šogad iekrīt Lieldienu laika sirdī – atzīmēja pāvests. Arī gvardi ir aicināti liecināt par Kristus augšāmcelšanās notikumu. Arī viņiem ikdienā nākas sastapties ar cilvēkiem, kuri, kā izteicās Svētais tēvs, “guļ sāpju, nomaldīšanās un neveiksmju kapā, un vēlas sagaidīt gaismu, kas ļaus atdzimt jaunai dzīvei”. Francisks aicināja gvardus sniegt šiem cilvēkiem mierinājuma vārdu, brālīguma žestu, kļūstot par pārliecinošiem augšāmcēlušā Kristus lieciniekiem.

Pāvests sacīja, ka ir nepieciešams būt stipriem, ticības Kristum spēcinātiem, ir nepieciešams būt par personīgās un visas kopienas atjaunotnes lieciniekiem un apustuļiem, jo no tiem, kuri kalpo Svētajam Krēslam, cilvēki gaida pilnīgu atdevi un dzīves svētumu, ko var sasniegt gan caur savu kalpojumu, gan caur kopienas pieredzi.

“Kazarmu realitāte,” teica pāvests, “māca dažus ētiskos un garīgos principus, kas atspoguļo daudzas vērtības, kas ir nepieciešamas dzīvē. Tās ir dialogs, uzticība, līdzsvarotība attiecībās, sapratne. Gvardiem ir iespēja iepazīt prieka un grūtību brīžus, kas ir tipiski kolektīvai pieredzei. Taču visvairāk par visu, ir iespēja veidot draudzības attiecības un trenēties citu cilvēku ideju respektēšanā, iemācoties atzīt otrā brāli un biedru, ar kuru dalīties ceļa gājumā." Pāvests apgalvoja, ka tas ļaus dzīvot sabiedrībā ar taisnīgu attieksmi, atzīstot kultūru, reliģiju un sociālās atšķirības kā cilvēcisku bagātību, un nevis kā draudu. Francisks norādīja, ka tas ir īpaši svarīgi pasaulē, kas vairāk nekā jebkad agrāk piedzīvo tautu un personu migrāciju, tiecoties pēc drošības un cilvēka cienīgas dzīves.

Pāvests Šveices gvardus un viņu kalpojumu novēlēja Jaunavas Marijas mātišķajai aizsardzībai un deva tiem savu svētību.

04 maijs 2019, 17:07