Meklēt

Lūgšanas par mieru pasākums Lūgšanas par mieru pasākums  

Pāvests: Miers ir dāvana un pienākums

«Tāpat kā svētais Francisks no Asīzes, arī katrs no mums ir aicināts kļūt par miera veidotāju», teica pāvests lūgšanas par mieru vakara dalībniekiem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pasākumā, kas notika Sofijas Neatkarības laukumā, piedalījās dažādu kristīgo konfesiju un reliģiju pārstāvji. Skanēja bērnu kora dziedājums «We Are the World» un tika nolasīta svētā Franciska lūgšana. Viens no brīvprātīgajiem palīgiem aizdedza sveci un sešas lāpas, kas simbolizēja laukumā klātesošās kopienas. Pēc tam tika lasīts 122. psalms, kura autors pauž prieku par iespēju atgriezties Kunga namā.

Lūgšanas par mieru skaitīja vai dziedāja armēņu, ebreju, protestantu un islāma kopienu pārstāvji. Noslēgumā pāvests nolasīja svētā Franciska lūgšanu: «Kungs, dari mani par Tava miera instrumentu», un teica īsu uzrunu. Pāvests uzsvēra, ka svētais Francisks bija mīlestības liecinieks, kas viņu padarīja par autentisku miera veidotāju. Arī mēs esam aicināti kļūt par miera veidotājiem. Mums ir jālūdzas par mieru un jāiestājas miera labā. Miers ir dāvana un pienākums, sacīja pāvests.

Francisks norādīja, ka miera veidošanā ir svarīgs dialogs, sadarbība, cieņa un savstarpēja sapratne. Runājot par tikšanās vietu, pāvests atgādināja, ka Neatkarības laukums izveidots uz senās romiešu pilsētas Serdikas drupām. Šajā vietā pulcējās bulgāru domātāji, kultūru un reliģiju pārstāvji, lai satiktos un diskutētu. «Lai šī simboliskā vieta kļūst par miera liecinieci», vēlēja pāvests.

Svētais tēvs aicināja klātesošos aktīvi iesaistīties miera veicināšanā. «Es vēlos, lai piepildās svētā Jāņa XXIII sapnis par zemi, kurā valda miers. Ar savu dzīvi izteiksim to, sakot: Pacem in terris! Miers virs zemes visiem labas gribas cilvēkiem», teica pāvests. Skanot Hendeļa «Alleluja» dziedājumam, Francisks sasveicinājās ar kristīgo konfesiju un reliģiju pārstāvjiem.

07 maijs 2019, 09:47