Meklēt

Pāvests iesvēta jaunus priesterus Pāvests iesvēta jaunus priesterus 

Francisks priesteriem: "Jums jābūt žēlsirdīgiem kā Tēvs"

Svētdienas, 12. maija, rītā Svētā Pētera bazilikā pāvests vadīja Euharistijas svinības, kuru laikā 19 diakonus iesvētīja par priesteriem. Francisks uzsvēra, ka Svētā Mise ir Kunga nesavtības kalngals. "Lūdzu, nepiesārņo to ar neveselīgām interesēm", viņš sacīja.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lieldienu 4. svētdienā Baznīca atzīmēja Labā Gana svētdienu un 56. Pasaules lūgšanu dienu par paaicinājumiem. Uzrunājot jaunos priesterus, pāvests homīlijā norādīja, ka tie, kuri veic "svētās doktrīnas kalpojumu" piedalās paša "Kristus, vienīgā Mācītāja, misijā". Šeit nav runa par darbošanos "kādā kultūras asociācijā", ne par "arodbiedrību" – viņš sacīja. "Jūs ņemsiet dalību Kristus kalpojumā." Svētais tēvs mudināja klātesošos cītīgi lasīt un meditēt Dieva Vārdu, atgādinot, ka bez tā nav iespējams pateikt labu homīliju. Bez lūgšanas un Svēto Rakstu lasīšanas tas nav iespējams. "Neaizmirstiet to! Jūsu doktrīnai jābūt par Dieva tautas barību." Priesteru vārdi nesīs augļus tikai tad, kad tie nāks no sirds un būs smelti lūgšanā.

Francisks īpaši uzsvēra to, ka priesterim ir jābūt "lūgšanas cilvēkam" un jānes "upuri". Viņš ceļ Baznīcu ar Dieva Vārdu un savu priekšzīmi. "Pielūkojiet, kā jūs celebrējat Euharistiju", viņš mudināja. Kungs dāvā mums pestīšanu par velti. Viņš pats ir sacījis: "Par velti esat saņēmuši, par velti dodiet". Euharistijas svinības ir Kunga nesavtības kalngals. Šai sakarā Svētais tēvs lūdza jaunos priesterus "nepiesārņot" tās ar neveselīgām interesēm.

Homīlijā pāvests mudināja garīgos ganus arī nekad nepagurt žēlsirdībā. Viņiem ir jābūt žēlsirdīgiem pret cilvēkiem. Gandarīšanas sakramentā viņi Kristus un Baznīcas vārdā piedod ticīgajiem grēkus. Sniedzot Slimnieku svaidīšanas sakramentu, viņi atvieglo slimo ciešanas un nes tiem pestīšanu.

“[Šeit lūdzu jūs nepagurt būt žēlsirdīgiem. Jums ir jābūt žēlsirdīgiem kā Tēvs, kā Jēzus, kurš ir žēlsirdīgs pret mums, pret mums visiem. Ar svētajām eļļām atvieglojiet slimo ciešanas. Veltiet laiku, lai apmeklētu slimos.]”

Noslēgumā pārvests mudināja priesterus būt vienmēr priecīgiem un atgādināja, ka viņu prieka avots ir dziļā saikne ar Dievu. Priesterim ir jātiecas patikt nevis sev, bet tikai Dievam. Tanī meklējams priesteriskā prieka avots. Priesterim ir jābūt tuvam Dievam lūgšanā, tuvam bīskapam un pārējiem priesteriem. "Lai jūsu acu priekšā vienmēr ir Labā Gana paraugs, kurš atnāca, nevis lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un meklētu un glābtu to, kas bija pazudis", sacīja Svētais tēvs.

Atgādināsim, ka astoņi no 19 jaunajiem priesteriem ir priesteriskās brālības "Figli della Croce" locekļi, bet viens – "Famiglia dei Discepoli" loceklis. Divi studēja Pontifikālajā Romas Garīgajā seminārā, astoņi – "Redemptoris Mater" kolēģijā. Viens jaunais priesteris nāk no Japānas, divi no Haiti un Horvātijas, taču lielākā daļa no viņiem ir dzimuši un auguši Romā. 1980. gadā Romā dzimušais Alessandro Kazerio pastāstīja: "Man ir 38 gadi, piedzimu un izaugu Romas Čentočelle rajonā. Man bija laimīga bērnība. Es piedalījos Svētā Feliksa no Kantaličes draudzes dzīvē, tikos ar draugiem, studēju, ieguvu doktora grādu arhitektūrā, iepazinos ar meiteni, strādāju, bet, neskatoties uz to, man kaut kā pietrūka, līdz es saklausīju Kunga aicinājumu". Piebildīsim, ka arī horvātu tautības diakons Gorans Kunhers kļuva par priesteri jau brieduma gados. Viņš ir 46 gadus vecs. Iesvētīšanas ritu kuplināja Siksta kapelas un Romas diecēzes kori. Svēto Misi koncelebrēja Romas diecēzes ģenerālvikārs, kard. Andželo De Donatis, un semināru, no kuriem nāk jaunie priesteri, rektori.

Vēstījumā 56. Pasaules lūgšanu dienā par paaicinājumiem pāvests norāda, ka Dieva aicinājums nav iejaukšanās mūsu brīvībā, bet ir piedāvājums ienākt mūsu dzīves plānā. “Tiekoties ar Kungu var sajust konsekrētās vai priesteriskās dzīves valdzinājumu. Tas ir atklājums, kas iedvesmo un tai pašā laikā baida, jo esam aicināti kļūt par “cilvēku zvejniekiem” Baznīcas laivā caur pilnīgu sevis dāvāšanos un uzticīgu kalpojumu Evaņģēlijam un brāļiem", raksta Svētais tēvs. 

Tiem, kuri saskaras ar iekšēju pretošanos, kuri dzīvo ar nogurušu cerību vai atrodas naidīgu sekularizācijas straumju priekšā, kur, šķiet, Dievam un Evaņģēlijam nav vietas, pāvests iesaka sekot Marijas paraugam. Viņa ir perfekts paaicinājuma simbols. Viņas teiktais “jā” ir arī to cilvēku “jā”, kuri vēlas iesaistīties un riskēt, kuri vēlas likt uz spēles visu bez nevienas citas garantijas kā vien apziņas par to, ka ir apsolījuma nesēji. Lai palīdzētu jauniešiem atpazīt savu aicinājumu, Francisks mudina visu Baznīcu, priesterus, pastorālos darbiniekus un pedagogus, lai tie piedāvā uzklausīšanas un izšķiršanas iespējas, kā arī pastorālo kalpojumu jauniešiem, kas tiem palīdzētu atklāt Dieva plānu.

13 maijs 2019, 13:07