Meklēt

Pāvests uzstājas FAO mītnē 2017. gada 16. oktobrī Pāvests uzstājas FAO mītnē 2017. gada 16. oktobrī 

Darbs lauksaimniecības sektorā – lieliskas izredzes jauniešiem

Pāvests nosūtījis vēstījumu ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) vadītājam Žozē Graciano da Silvam sakarā ar Apvienoto Nāciju ģimenes lauku uzņēmumu attīstībai veltītā desmitgades projekta atklāšanu. Francisks atgādina, ka šī iniciatīva ir izdevība, lai "izskaustu badu" un palīdzētu sabiedrībai "labāk apzināties mūsu brāļu un māsu vajadzības".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Ģimene ir vieta, kur mēs mācāmies dzīvot kopā ar citiem un būt harmonijā ar apkārtējo pasauli – raksta pāvests vēstījumā, atgādinot, ka minētā iniciatīva ir vērsta uz ilgtspējīgas attīstības "Agenda 2030" mērķu sasniegšanu – bada izskaušanu, pārtikas drošības panākšanu, uztura uzlabošanu un ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanu.

Šajā sakarā lielu lomu spēlē ģimene. Francisks atgādina, ka ģimeni veido attiecību audekls, un tā ir "auglīgais humuss". Viņš aicina ģimeni sadarboties ar laicīgo varu un attīstīt lauku vidi, tādējādi ņemot dalību arī kopējā labuma labā un sniedzot atbalstu tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs.

Vēstījumā Svētais tēvs runā par ieguldījumu, ko ģimenes lauku uzņēmumu attīstībā dod sievietes, kā arī atgādina, ka lauksaimniecības sektors var sniegt lieliskas darba iespējas jauniešiem. Viņš piedāvā pārskatīt izglītības sistēmu, lai padarītu to atbilstošāku lauksaimniecības sektora vajadzībām un, līdz ar to, lai iesaistītu jauniešus darba tirgū. 

30 maijs 2019, 12:14