Meklēt

Bukarestes pareizticīgo katedrāle Bukarestes pareizticīgo katedrāle 

Romas bīskaps tiekas ar Rumānijas pareizticīgo Baznīcas vadītājiem

Vizītes Rumānijā pirmās dienas pēcpusdienā pāvests devās uz pareizticīgā patriarhāta mītni, kur tikās ar Rumānijas pareizticīgo Baznīcas Pastāvīgās sinodes locekļiem. Tas ir viens no šīs Baznīcas augstākajiem lēmējorgāniem, ko sastāda patriarhs, deviņi metropolīti, viens arhibīskaps un divi bīskapi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Rumāņu pareizticīgo patriarhāts pastāv kopš 1925. gada. Tā vadītājs ir 1951. gadā dzimušais patriarhs Daniels. Viņš tika ievēlēts par Bukarestes arhibīskapu un Rumānijas pareizticīgo Baznīcas patriarhu pēc patriarha Teoktista nāves 2007. gadā. Pils, kur atrodas patriarhāta mītne, pagājušajā gadsimtā bija Deputātu kameras sēdeklis. Pie ieejas pāvestu sagaidīja patriarhs Daniels, ar kuru vispirms notika privāta tikšanās. "Conventus" zālē, kur Romas katoliskās Baznīcas vadītājs tikās ar Rumānijas pareizticīgo Baznīcas līderiem, ir izvietota piemiņas plāksne, kas atgādina par 1999. gada 8. maijā notikušo patriarha Teoktista un sv. Jāņa Pāvila II tikšanos.

Francisks, tiekoties ar Rumānijas pareizticīgo Baznīcas patriarhu un pārējiem sinodes locekļiem, teica uzrunu, kurā norādīja, ka ir ieradies šeit kā svētceļnieks, lai viņu – savu brāļu vaigā saskatītu paša Kunga vaigu. Viņš atzina, ka Romas katolisko Baznīcu un Rumānijas pareizticīgo Baznīcu vieno "asiņu brālības" saites. Tām ir "kopīgs mantojums", jo daudzi šīs zemes dažādu kristīgo kopienu brāļi un māsas cieta vajāšanas un ticības dēļ atdeva par Kristu savu dzīvību. Viņi kopā atradās cietumos un atbalstīja viens otru. Tas, par ko viņi cieta un atdeva savu dzīvību, ir pārāk dārgs mantojums, lai to varētu aizmirst.

Pāvests pieminēja arī savu priekšgājēju Jāni Pāvilu II, kurš pirms 20 gadiem tikās ar Rumānijas pareizticīgo patriarhu Teoktistu. Pateicoties tam ne tikai uzplauka attiecības starp pareizticīgajiem un katoļiem Rumānijā, bet arī attīstījās dialogs abu konfesiju starpā vispār. Sv. Jāņa Pāvila II ceļojums uz Rumāniju bija pirmais Romas bīskapa ceļojums uz valsti, kur vairākums iedzīvotāju ir pareizticīgie. Rumāņu tauta toreiz Bukarestē spontāni sauca "Vienotību, vienotību!". Tā bija pravietiska cerības vēsts, kas ievadīja jaunu laiku – laiku, lai ietu kopā. Francisks šodienas uzrunā pievērsās vairākiem šīs "kopā iešanas" aspektiem. Viņš aicināja iet kopā, paturot atmiņā savas saknes, iet kopā, klausoties Kungu, un iet kopā pretī jauniem Vasarsvētkiem.

Svētais tēvs aicināja kristiešus kopā klausīties Kungu īpaši šajos laikos, kuros pasaules ceļi mūs ir noveduši pie straujām sociālām un kultūras pārmaiņām. Tehnoloģiskais progress un ekonomiskā labklājība daudziem gan ir nesusi labumu, bet lielākais vairums tomēr ir palikuši nenovēršami izslēgti. Tai pat laikā, globalizācijas rezultātā, cilvēki ir attālinājušies no vērtībām, ir notikusi ētiskā lejupslīde un vājinājušās kopīgās dzīves saites. Pēdējo gadu laikā bailes tās pat ir saindējušas un nereti tiekam novesti pie ieraušanās sevī un naidīgas attieksmes.

Romas viesis uzsvēra, ka abu konfesiju kristiešiem ir jāpalīdz viens otram nepadoties "naida kultūras" un individuālisma kārdinājumiem. Saišu trauslums, kas gala rezultātā izolē cilvēks, atstāj negatīvu iespaidu uz ģimeni un visu sabiedrību. Tāpēc ir jāpieliek pūles un jāiet pretī saviem brāļiem un māsām, sevišķi svarīgi ir atbalstīt jauniešus viņu grūtībās. Mēs varam sasniegt ceļa mērķi, pateicoties neatlaidīgai kopīgai lūgšanai, lūdzoties, lai Kungs paliek ar mums, kā to darīja Emmausas mācekļi (sal. Lk 24, 28-29). Viņš, kurš atklājās pie maizes laušanas, aicina uz tuvākmīlestību, uz kopīgu kalpošanu. Pirms nekā "runāt par Dievu", Viņš mūs aicina "dot Dievu", nebūt pasīviem labajā, būt gataviem celties un aktīvi darboties.

Kā piemēru pāvests minēja daudzas pa Rietumeiropu izkaisītās rumāņu pareizticīgo kopienas, kas lieliski sadarbojas ar katoļu Baznīcas diecēzēm, dzīvo savstarpējā uzticībā un draudzībā. Francisks uzsvēra, ka vēsts par Kunga augšāmcelšanos ir apustuļu sludinātās vēsts pats kodols. Viņi šo vēsti nodeva tālāk un tā tiek glabāta mūsu Baznīcās. Kristus mācekļiem Lieldienas bija jauna ceļa sākums, kurā līdz pat Vasarsvētkiem netrūka arī baiļu un nedrošības. Laiks no Lieldienām līdz Vasarsvētkiem ir laiks, kad mēs, aizbildinot Vissvētākajai Jaunavai Marijai, varam vienoties kopīgā lūgšanā un piesaukt viens par otru Svēto Garu – sacīja pāvests.

Uzrunas noslēgumā viņš novēlēja, lai visus atjauno Svētais Gars, lai Viņa uguns sadedzina visas mūsu aizdomas, lai Viņa vējš aizpūš projām visu, kas mums traucē kopīgi liecināt par jauno dzīvi, ko Kungs mums dod. Francisks vēlēja, lai Svētais Gars, brālības veidotājs, dod mums žēlastību iet kopīgu ceļu par godu Trīsvienīgajam Dievam un par labu viens otram, lai mēs varētu palīdzēt saviem brāļiem saskatīt Jēzu.

Pēc tikšanās ar Rumānijas pareizticīgās Baznīcas Pastāvīgās sinodes locekļiem, pāvests devās uz Tautas pestīšanas pareizticīgo katedrāli, lai tur lūgtos "Tēvs mūsu" lūgšanu. Katedrālē, kas atrodas pašā Bukarestes centrā, var ietilpt 5 tk. cilvēku. To 2018. gadā iesvētīja patriarhs Daniels kopā ar Konstantinopoles patriarhu Bartolomeju. Celtniecības darbi pilnībā tiks pabeigti tikai 2024. gadā. 70 % no finansējuma ir piešķīrusi valsts. Sv. Jānis Pāvils II sava ceļojuma uz Rumāniju laikā, 1999. gada maijā, jaunā dievnama celtniecībai ziedoja 200 tk. dolāru lielu naudas summu. Ziedotāju sarakstā ir arī viņa vārds. No pareizticīgo katedrāles Svētais tēvs dosies uz Bukarestes katoļu arhidiecēzes Svētā Jāzepa katedrāli, kur notiks Euharistijas svinības.

31 maijs 2019, 16:00