Meklēt

Pāvests tiekas ar imigrantiem un bēgļiem Pāvests tiekas ar imigrantiem un bēgļiem 

Pāvests apmeklē Vraždebnas bēgļu centru

Turpinās pāvesta Franciska divu dienu vizīte Bulgārijā. Ceļojuma moto ir svētā Jāņa XXIII enciklikas «Pacem in terris» (Miers virs zemes) nosaukums.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pirmdienas, 6. maija, rītā Svētais tēvs apmeklēja Vraždebnas bēgļu centru, kas izveidots vienā no bijušajām skolām. Tas atrodas Sofijas pilsētas nomalē. Francisku sagaidīja centra direktors un Bulgārijas Caritas vadītājs. Pāvests tikās ar aptuveni piecdesmit bēgļiem, ģimenēm ar bērniem, kuri ieradušies no Sīrijas un Irākas. Romas bīskapu apsveica viens no brīvprātīgajiem palīgiem. Savukārt bērni nodziedāja dziesmiņu un uzdāvināja viņam savus zīmējumus. Pāvests sasveicinājās ar ģimenēm, uzrunāja un svētīja katru no tām. Imigrantu un bēgļu dzīve zināmā mērā ir krusts. Tas ir cilvēku, kas cieš, krusts, atzina Francisks.

“[Sirsnīgi pateicos par jūsu viesmīlību. Pateicos bērniem par skaisto dziedājumu. Viņi jūsu dzīvē ienes prieku. Jūsu ceļš ne vienmēr ir skaists un viegls, un arī vēlāk saskaraties ar ciešanām, kādas rada savas zemes atstāšana un centieni iekļauties citas sabiedrības dzīvē [...] vienmēr ir cerība, arī šodien [...] Šodien imigrantu un bēgļu dzīve zināmā mērā ir krusts, cilvēces krusts, tas ir cilvēku, kas cieš, krusts [...] Pateicos par labo gribu un vēlu jums un jūsu tautiešiem, kuri palika dzimtenē, visu to, kas ir labs un skaists. Lai Dievs jūs svētī, un lūdzieties par mani!]”

Vraždebnas bēgļu centrs ir izveidots 2013. gadā. Tas ir viens no trim bēgļu centriem, kas darbojas Bulgārijas galvaspilsētā. Šobrīd tajos uzturas vairāk nekā 2 tūkstoši cilvēku. Par viņiem rūpējas starptautiskās un vietējās nevalstiskās organizācijas, piemēram, Sarkanā Krusta organizācija, izdalot pārtiku, higienas līdzekļus un uzņemoties rūpes par bērniem. Bulgārijas Caritas pagājušajā gadā sniedza palīdzību 5660 cilvēkiem.

06 maijs 2019, 14:08