Meklēt

Pāvesta vizīte Bulgārijā Pāvesta vizīte Bulgārijā 

Liecināt par Kristus mīlestību, kas palīdz kalpot nabadzīgajiem brāļiem

«Baznīca aicina mūs liecināt par Kristus mīlestību, kas palīdz veicināt kopējo labu, kalpot nabagiem, izskaust patēriņa un sekla individuālisma patoloģijas», pāvests teica bulgāru ticīgajiem, kuri 5. maija pēcpusdienā bija sapulcējušies Aleksandra I laukumā, lai piedalītos svētdienas dievkalpojumā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Sprediķī Francisks skaidroja svētā Jāņa evaņģēlija fragmentu par Jēzus tikšanos ar mācekļiem Tibērijas jūras krastā. Pāvests uzsvēra, ka Dievs aicina katru cilvēku. Viņš nemeklē cilvēkus bez problēmām, bez vilšanās, bez grēkiem. Cik bieži cilvēki grūtību priekšā ieslēdzas sevī, vēloties lai viss būtu kā bija līdz šim. Pāvests atzina, ka pārbaudījumu un ciešanu brīžos rodas smalks un bīstams kārdinājums, kas mudina zaudēt garu un nolaist rokas. Tā ir kapa psiholoģija, kas visām lietām uzspiež mazdūšības zīmogu, un dara visu, lai mēs dzīvotu saldās skumjās, kas, līdzīgi kā kode, sagrauž mūsu cerību. Šādā veidā mums piezogas apdraudējums, kas skar arī kopienas dzīvi, proti, dzīves pelēkais pragmatisms, atgādināja pāvests.

Kapa psiholoģijas priekšā pāvests nolika Dieva mīlestību, kas mūs katru rītu mudina pacelt skatienu uz augšu un ieticēt, ka mēs esam radīti Debesīm. Francisks skaidroja, ka Dievs aicina cilvēku, lai tas darītu pārsteidzošas lietas, līdzīgi kā Pēteris, kurš Jēzus vārdā devās zvejot dienas laikā.

“[Viņš ir pārsteigumu Kungs, kas salauž paralizējošo noslēgtību, no jauna dāvā drosmi, kas spēj pārvarēt neuzticību, aizdomas un bailes, kas slēpjas aiz «vienmēr tā ir bijis». Dievs mūs pārsteidz, kad aicina un uzmudrina, lai mēs izmestu ne tikai tīklus, bet arī paši sevi. Viņš aicina doties dziļumā, lai paskatītos uz dzīvi un citiem cilvēkiem ar skatienu, kas «grēkā redz bērnu, kuram jāpalīdz piecelties; nāvē redz brāli, kuram jāpalīdz augšāmcelties; izmisumā redz sirdi, kuru ir jāmierina. Tāpēc nebaidies! Kungs mīl tavu dzīvi arī tad, kad tu baidies uz to paskatīties un ņemt savās rokās», teica pāvests.]”

Francisks atgādināja, ka cilvēks pats ar saviem spēkiem nespēj iet uz priekšu. Viņam vajadzīgs Jēzus un Viņa mīlestība. Kristietis ir aicināts paļauties un ticēt, ka Dieva mīlestība ir lielāka par katru mūsu ierobežojumu un grēku. Viņš mūs mīl, aicina un pārsteidz, piebilda pāvests.

06 maijs 2019, 13:40