Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests skaidro lūgumu "Neieved mūs kārdināšanā"

Trešdienas, 1. maija, katehēzē pāvests pievērsās "Tēvs mūsu" lūgšanas priekšpēdējam lūgumam "Neieved mūs kārdināšanā", ko dažās valodās šodien tulko ar vārdiem "Neļauj mums krist kārdināšanā". Skaidrojot šo lūgumu, Francisks uzsvēra, ka Dievs mūs nekad nepamet vienus. Viņš ir ar mums gan priekos, gan bēdās un pārbaudījumos. Viņš paliek ar mums pat tad, kad grēkojam.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Lai mēs nepārprastu šo lūgumu, pāvests atgādināja, ka Dievs nekad nevienu nekārdina (sal. Jēk 1, 13). Dievs ir mūsu Tēvs, un tēvs saviem bērniem neliek lamatas. Tēvs nedod bērnam čūsku, kad tas lūdz zivi (sal. Lk 11, 11). Kārdinātājs ir velns. Kad ļaunais mums uzglūn, Dievs vienmēr ir mūsu pusē un cīnās kopā ar mums. Lai cik lielas būtu mūsu bailes un ciešanas, Dievs vienmēr ir pār mums nomodā.

Uz tikšanos ar Svēto tēvu Svētā Pētera laukumā, Romā, no tuvām un tālām zemēm pulcējās aptuveni 15 tk. svētceļnieku. Uzrunājot klātesošos un ticīgos visā pasaulē, Francisks sintētiskā veidā atskatījās arī uz iepriekšējiem "Tēvs mūsu" lūgšanas lūgumiem. Viņš atgādināja, ka sākumā mēs lūdzam, lai mūsu vidū īstenojas lielais Dieva plāns. Pēc tam tiek pievērsta uzmanība mūsu ikdienas dzīves vajadzībām un mūsu savstarpējām attiecībām, kuras nereti saindē egoisms. Līdz ar to mēs lūdzam piedošanu un apņemamies piedot viens otram. Savukārt līdz ar šo priekšpēdējo lūgumu, mūsu dialogs ar debesu Tēvu "ieiet" īpašā fāzē, kur mūsu brīvība sastopas ar ļaunā lamatām.

Uzsvēris, ka Dievs nekad nevienu nekārdina, pāvests atgādināja, ka arī pats Jēzus piedzīvoja pārbaudījumus un kārdināšanas. Dieva Dēls, kļūstot visā mums līdzīgs, kļuva par īstu mūsu brāli. Evaņģēlijā lasām, ka Jēzus, saņēmis no Jāņa kristību, tūlīt dodas tuksnesī un tiek velna kārdināts. Viņa atklātā darbība sākas ar kārdinājumiem. Daudzi mūsdienu cilvēki, iebilstot, jautā: "Kāpēc jārunā par velnu, kas ir pagātnes palieka? Velna taču nemaz neesot". "Taču paskaties, ko tev māca Evaņģēlijs", norādīja Francisks. "Jēzus sastapās ar velnu. Viņš piedzīvoja sātana kārdinājumus". Evaņģēlijā lasām arī to, ka Jēzus atspēkoja visus kārdinājumus un uzvarēja sātanu. Matejs vēl sniedz interesantu piebildi: "Tad velns Viņu atstāja; un, lūk, eņģeļi piesteidzās un kalpoja Viņam" (sal. 4, 11). Pāvests paskaidroja, ka šie un citi Svēto Rakstu fragmenti apliecina, ka pat vissarežģītākie lūgšanas "Tēvs mūsu" lūgumi jau ir izklausīti. Dievs mūs nav pametis vienus. Viņš Jēzū Kristū atklājās kā "Dievs ar mums".

“[Dievs ir ar mums tad, kad dod mums dzīvību. Viņš ir ar mums dzīves laikā. Viņš ir ar mums priekos, pārbaudījumos, skumjās, sakāvēs un pat tad, kad grēkojam. Viņš vienmēr ir ar mums, tāpēc ka Viņš ir Tēvs un nevar mūs pamest.]”

Ja mēs tiekam kārdināti uz ļaunu un taisāmies saraut ar citiem brālības saites, ja gribam dzīties pēc pilnīgas varas pār visu un visiem, tad lai zinām, ka Jēzus mūsu vietā jau uzvarēja šo kārdinājumu – turpināja pāvests. Jēzus ne tikai tika kārdināts, bet arī piedzīvoja smagus pārbaudījumus. Ģetzemanes dārzā Viņš piedzīvoja neizsakāmas bailes un vientulību. Viņa dvēsele bija noskumusi līdz nāvei un Viņš lūdza, lai Viņa draugi pabūtu kopā ar Viņu. "Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā!" (Mt 26, 38). Kā zinām, mācekļi, baiļu nomocīti, aizmiga.

"Agonijas brīdī Dievs lūdz, lai cilvēks Viņu nepamestu, bet cilvēks guļ", sacīja Francisks. "Turpretī, brīdī, kad cilvēku piemeklē pārbaudījumi, Dievs ir nomodā." Dievs vienmēr ir pār mums nomodā. Vissmagākajos mūsu dzīves brīžos, vislielākajās ciešanās, vislielākajās bailēs Dievs ir mums līdzās. Kāpēc? Viņš ir ar mums kopā tāpēc, ka Viņš ir Tēvs.

Katehēzes noslēgumā pāvests aicināja mūs paturēt prātā, ka šī ciešanu ieleja vairs nav tukša. Kopš tai izgāja cauri Jēzus, tā vairs nav pamesta un tuksnešaina, bet ir Dieva Dēla klātbūtnes svētīta. Tas lai ir mūsu mierinājums pārbaudījumu brīžos! Dievs mūs nekad nepametīs!

"Attālini no mums, Dievs, pārbaudījumus un kārdinājumus", lūdzās Svētais tēvs. "Bet ja tas brīdis mums tomēr pienāks, tad rādi mums, mūsu Tēvs, ka mēs neesam vieni. Tu esi Tēvs. Rādi mums, ka Kristus jau uzņēmās uz saviem pleciem arī šī krusta nastu. Atklāj mums, ka Jēzus mūs aicina nest to kopā ar Viņu un palīdz paļāvīgi sevi atdot Tēva mīlestībai".

01 maijs 2019, 12:29