Meklēt

Pontifikālās Sociālo zinātņu akadēmijas rīkotās tikšanās dalībnieki Pontifikālās Sociālo zinātņu akadēmijas rīkotās tikšanās dalībnieki 

Francisks brīdina par dažās zemēs pieaugošā nacionālisma draudiem

Ceturtdien, 2. maijā, pāvests pieņēma audiencē Pontifikālās Sociālo zinātņu akadēmijas rīkotās tikšanās dalībniekus. Tikšanās notiek Romā no 1. līdz 3. maijam. Tās temats: "Nācija, valsts; valsts nācija". Uzrunā Francisks pievērsās dažās zemēs pieaugošajai nacionālisma problēmai un naidīgajam noskaņojam pret ārzemniekiem, sevišķi, imigrantiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Baznīca vienmēr mudina mīlēt savu tautu, tēvzemi, kultūru un vietējās tradīcijas – norādīja Svētais tēvs. Vienlaikus Baznīca brīdina, ka nepareiza piesaistīšanās tam visam var novest pie citu atstumšanas un ienīšanas. Tas notiek tad, kad tiek celti mūri un dzīvināts rasisms vai antisemītisms. Visiem ir zināms, pie kā šāda naida pret citām nācijām vai grupām kurināšana noveda Eiropu pagājušajā gadsimtā.

Runājot par migrantiem Francisks atgādināja, ka viņi nav drauds kādas tautas kultūrai, tradīcijām un vērtībām. Integrēt nenozīmē asimilēt. Tas nozīmē dalīties migranta mītnes zemes dzīves veidā, saglabājot viņa personīgo "bagāžu". Valdību uzdevums ir iestāties migrantu labā un prātīgi regulēt migrantu plūsmas.

02 maijs 2019, 17:43