Meklēt

Svētā Mise Svētā Mise 

Evaņģēlijs – mūsu dzīves programma

Ceturtdienas, 23. maija, pievakarē Svētā Pētera bazilikā pāvests celebrēja "Caritas Internationalis" XXI ģenerālasamblejas atklāšanas Svēto Misi. Komentējot šai dienai veltīto Pirmo lasījumu no Apustuļu darbiem (sal. 15, 7-21), Francisks pievērsās trīs svarīgiem elementiem, ko Baznīcai būtu jāņem vērā. Tie ir sekojoši: pazemīga klausīšanās, harizma iet kopīgu ceļu, drosme atteikties no sevis.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētajā Svēto Rakstu fragmentā lasām, ka Baznīcas pirmsākumos Jeruzalemē izcēlās domstarpības. Jautājums bija par to, vai pagāniem, kuri pievēršas kristīgajai ticībai, ir vai nav vajadzīga apgraizīšana, tātad, vai viņiem ir vai nav jāievēro Vecās Derības priekšraksts. Apustuļi sapulcējās kopā, lai risinātu šo sarežģīto jautājumu. Runājot par šo notikumu, pāvests jautāja, kāpēc Jēzus, kurš tik ilgi bija kopā ar apustuļiem, neatstāja viņiem par to nekādas norādes? Kāpēc Jēzus nevarēja viņiem atstāt skaidras rīcības norādes, tādā veidā vismaz sākumā pasargājot viņus no tamlīdzīgām diskusijām?

Šajā sakarā Francisks norādīja, ka mums ir kārdinājums domāt, ka Baznīcā būs viss kārtībā tad, kad viss tiks labi pārvaldīts, kad visas lietas būs "kā uz delnas" redzamas, kad būs skaidra rīcības programma. Taču Dievs rīkojas citādi. Viņš nesūta gatavās atbildes. Viņš sūta Svēto Garu. Mūsu dzīves programma ir Evaņģēlijs, un ticība ir kopā ejamais ceļš – uzsvēra pāvests. Pats Jēzus atradās ceļā un nebaidījās no dažādiem dzīves satricinājumiem.

24 maijs 2019, 10:13