Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Pāvests: Nebaidies uzlūkot Jēzus Kristus brūces!

Jēzus brūces ir kā ieļaunojums ticībai, bet tās ir arī ticības apstiprinājums. Tāpēc augšāmceltā Kristus miesā brūces nav izzudušas, tās paliek, jo šīs brūces ir nepārejoša zīme Dieva mīlestībai uz mums, un tās ir neaizstājamas, lai mēs ticētu Dievam.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētdien, 28. aprīlī, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, pāvests aicināja neaizmirst Jēzus brūces, kas ir miera, prieka un apustuliskās misijas avots. Apcerē pirms lūgšanas «Regina Coeli» Francisks skaidroja svētā Jāņa evaņģēlija fragmentu par Jēzus tikšanos ar Tomu, kas šaubījās par sava Mācītāja augšāmcelšanos. Pāvests norādīja, ka patieso prieku dāvā tikai Jēzus. Caur savām ciešanām Kristus samierināja cilvēci ar Dievu, uzvarēja grēku un nāvi. Tomu lūdza pieskarties savām brūcēm, ka ir miera avots un Viņa bezgalīgās mīlestības zīmes. Šis aicinājums attiecas arī uz mums, atgādināja Svētais tēvs. Mēs esam aicināti pieskarties Jēzus brūcēm savu brāļu miesā.

“[Mēs esam aicināti pieskarties Jēzus brūcēm, kas ir pārbaudījumi, problēmas, grūtības, vajāšanas, slimības, kādas pieredz tik daudzi cilvēki. Savā sirdī vairs nejūti mieru? Tad ej pie kāda, kas ir Jēzus brūču simbols! Pieskaries tām! No tām izplūst žēlsirdība. Tāpēc šodien svinam Dieva Žēlsirdības svētkus. Iesim pie Jēzus un pieskarsimies Viņa brūcēm brāļos, kuri cieš. Jēzus brūces ir dārgums. Saņemsim drosmi uzlūkot un pieskarties tām! Šīs brūces Jēzus rāda savam Tēvam, sakot: «Tēvs, tā ir cena, kādu samaksāju par savu brāļu atpestīšanu». Caur savām brūcēm Jēzus aizbildina par mums pie Tēva. Viņš dāvā mums žēlsirdību. Iesim pie Viņa! Un nebaidīsimies uzlūkot Jēzus brūces!]”

Uzrunas turpinājumā pāvests teica, ka augšāmceltais Jēzus dāvā saviem mācekļiem prieku. Evaņģēlists raksta, ka viņi, redzot Kungu, kļuva priecīgi. Apustuļi un arī mēs, piedzīvojot kaut ko lielu un skaistu, bieži vien nespējam ieticēt, ka tā ir patiesība. Jēzus dāvā mums prieku. Ja tu esi noskumis un jūti sevī nemieru, tad uzlūko Krustāsistā un augšāmceltā Jēzus brūces, un tu iegūsi mieru, uzsvēra pāvests.

29 aprīlis 2019, 10:16