Meklēt

Ziediem rotātais Svētā Pētera laukums Ziediem rotātais Svētā Pētera laukums 

Pāvests: mums ir jāpiedod citiem

Uzrunājot 24. aprīlī Svētā Pētera laukumā uz trešdienas vispārējo audienci sapulcējušos aptuveni 50 tk. ticīgo, pāvests uzstājīgi aicināja piedot un atgādināja, ka dzīvē ne visu var panākt ar taisnību un tiesu. Lai apturētu ļaunumu, jāmīl – viņš uzsvēra. Šoreiz katehēzes mācībā tika aplūkots "Tēvs mūsu" piektais lūgums: "Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks norādīja, ka spēja piedot ir viena no vislielākajām vērtībām, ko esam saņēmuši. Mēs esam aicināti piedot tāpat kā Dievs mums ir piedevis. Ja ļaunums netiek apturēts, tad tas izplatās aizvien tālāk un var nožņaugt visu pasauli. Lai to apturētu, nepietiek ar taisnību, bet ir vajadzīga mīlestība, ir jāiet tālāk par "dots pret dotu". Atriebības likumam "aci pret aci, zobu pret zobu" Jēzus stāda pretī mīlestības likumu: "Es tev atdaru ar to, ko Dievs ir darījis manā labā". Ja mēs nejūtamies spējīgi citiem piedot, tad mēs varam lūgt, lai Kungs mums dod šo žēlastību – skaidroja pāvests.

Dievs dod katram kristietim žēlastību rakstīt labā vēstures lappuses savu brāļu dzīves grāmatā – īpaši to cilvēku dzīvē, kuri ir izdarījuši kaut ko nepatīkamu un ir kļūdījušies. Pietiek viena vārda, apskāviena, smaida, lai mēs nodotu citiem to, ko esam saņēmuši kā vislielāko dārgumu. Kas ir šis mūsu vislielākais dārgums? Piedošana. Mums ir jāmāk piedot arī citiem.

Svētais tēvs kārtējo reizi atgādināja, uzsverot, ka Dievs mūs mīl daudz vairāk nekā mēs Viņu mīlam. Lai kā mēs censtos, mums vienmēr būs kaut kas, par ko lūgt piedošanu. Pietiek padomāt par nolaidībā pavadītām dienām vai brīžiem, kuros ļāvām savu sirdi pārņemt sarūgtinājumam. Tās nav retas parādības. Līdz ar to mums ir iemesls atkārtot: "Piedod mums mūsu parādus". Ar šo lūgumu varēja arī pietikt, bet Jēzus ar to neaprobežojās un pievienoja tam otro daļu: "Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem". Mēs esam aicināti lūgties, lai Kungs mums piedod mūsu parādus, mūsu grēkus kā mēs piedodam saviem līdzcilvēkiem, draugiem vai kaimiņiem. Vertikālajām labvēlības attiecībām no Dieva puses ir jāizpaužas jaunās attiecībās ar brāļiem – piebilda Francisks. Pāvests atgādināja, ka nereti var dzirdēt cilvēkus sakām, ka nekad nepiedos tai vai citai personai.

“[Taču ja tu nepiedosi, tad arī Dievs nepiedos Tev. Tu aizslēdz durvis.]”

Vai es esmu spējīgs piedot? Vai es piedodu citiem? "Ja tu nespēj, tad lūdz, lai Kungs dod tev spēku to izdarīt", mudināja Francisks. "Kungs, palīdzi man piedot!"

Šodien noslēdzās tā dēvētā "Cerības stafete" jeb labdarības maratons, kas bija veltīts Itālijas bērniem un jauniešiem, kurus skārusi leikēmija un citas retās slimības. Šai sakarā vispārējās audiences noslēgumā kāds četrus gadus vecs bērns pasniedza pāvestam minētās stafetes liecību. Viņš ir izdziedināts no vēža, kas jau bija smagā formā. Stafetes delegācija nodeva pāvestam aploksni ar 8 līdz 13 gadus vecu bērnu, kuri šobrīd ārstējas, vēstījumiem un kāda 25 gadus vecā, nu jau izdziedinātā, jaunieša liecību.

24 aprīlis 2019, 15:41