Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests: Izmest no rokām nosodījuma un aprunāšanas akmeņus

Jēzus atver mums žēlsirdības ceļu, kas pieprasa iet un negrēkot vairs. Par to pāvests runāja apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis». Svētdienas, 7. aprīļa, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Skaidrojot Lielā gavēņa piektajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu par laulības pārkāpšanā pieķertās sievietes likteni, Francisks uzsvēra, ka arī mēs esam aicināti izmest no savām rokām nosodījuma, apmelošanas un baumošanas akmeņus.

Stāstā par laulības pārkāpšanā pieķerto sievieti minēti dažādi cilvēki. Tie ir Rakstu zinātāji un farizeji, kuri vēlas notiesāt viņu, jo uzskata sevi par Likuma sargiem, kā arī Jēzus, kas vēlas izglābt viņu, jo ir Dieva žēlsirdības iemiesojums, kas piedodot atpestī un vienojot atjauno. Jēzus neiekrīt farizeju izliktajos slazdos. Viņš neizsaka spriedumu vai vajag vai nevajag sievieti nomētāt ar akmeņiem, bet tikai saka: «Kurš no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!»

“[Jēzus norāda uz šādu cilvēku, kuri sevi uzskata par taisnīguma aizsāvjiem, sirdsapziņu. Viņš tiem atgādina, ka viņi ir grēcīgi cilvēki, un, kā tādiem nav tiesību būt noteicējiem par savu līdzcilvēku dzīvību vai nāvi. Šajā brīdī, viņi viens pēc otra, sākot ar vecākajiem, tas ir, ar tiem, kas visdziļāk apzinājās savu grēcīgumu, sāka iet projām. Neviens no viņiem vairs negribēja nomētāt sievieti ar akmeņiem. Šis stāsts palīdz mums dziļāk apzināties, ka arī mēs esam grēcīgi, ka esam aicināti izmest no savām rokām nosodījuma, aprunāšanas un baumošanas akmeņus, kurus gribējām mest pret citiem cilvēkiem.]”

Francisks atgādināja, ka svētnīcas laukumā bija palicis tikai Jēzus un sieviete. Svētais Augustīns skaidro, ka palika «nelaimīgā un žēlsirdība». Vienīgais, kas varētu mest ar akmeni, ir Jēzus, jo Viņš ir bez grēka, bet to nedara, jo Dievs «negrib grēcinieka nāvi, bet lai tas atgriežas un dzīvo». Atvadoties no sievietes, Jēzus saka brīnišķīgus vārdus: «Arī Es tevi netiesāju. Ej un negrēko vairs!»

Uzrunas turpinājumā Svētais tēvs skaidroja, ka Jēzus šai sievietei atvēra jaunu ceļu – žēlsirdības ceļu, kas pieprasa vairs negrēkot. Šis aicinājums attiecas arī uz katru no mums, teica pāvests. Lielā gavēņa laikā esam aicināti atzīt sevi par grēciniekiem un lūgt piedošanu. Dieva piedošanas žēlastība mūsos ienesīs mieru un palīdzēs sākt jaunu dzīvi. Katra autentiska atgriešanās ir vērsta uz jaunu nākotni, uz jaunu, skaistu un tīru dzīvi. «Nebaidīsimies lūgt Jēzum piedošanu. Viņš atver mums jaunās dzīves durvis», teica Francisks.

Svētdienas pēcpusdienu pāvests pavadīja Svētā Jūlija draudzē, kas atrodas Romas Monteverde rajonā. Baznīca ir atvērta pēc gandrīz četru gadu ilga remonta. Vizītes ietvaros Francisks konsekrēja jauno altāri. Viņš tikās ar bērniem, saderinātajiem, kuri gatavojas laulības sakramentam, kā arī ar trūkumcietējiem un slimniekiem. Pirms dievkalpojuma pāvests uzklausīja piecu ticīgo grēksūdzes. Sava pontifikāta laikā Francisks ir apmeklējis 20 Romas draudzes.

08 aprīlis 2019, 10:46