Meklēt

Papa:donare organi è mezzo meraviglioso,ma sia atto gratuito Papa:donare organi è mezzo meraviglioso,ma sia atto gratuito  

Orgānu dāvāšana ir brālīguma žests un dāvana cietošajam Kungam

Sestdien pāvests pieņēma audiencē 400 brīvprātīgos, kas ir iesaistījušies Itālijas orgānu donoru apvienībā “Aido”. “Orgānu dāvāšana nav tikai sociālās atbildības akts, bet arī universālā brālīguma izteiksme, kas savā starpā saista visus vīriešus un sievietes,” teica Francisks. Viņš norādīja, ka ticīgajiem tas nozīmē “dāvanu cietošajam Kungam”, dāsnas mīlestības žestu, kas spēcīgi kontrastē ar draudiem pret dzīvību, tādiem, kā aborts un eitanāzija.

Inese Šteinerte - Vatikāns

400 brīvprātīgie, kurus Svētais tēvs pieņēma Apustuliskās pils Klementa zālē, pārstāvēja daudzus tūkstošus citu cilvēku, kas ir izvēlējušies liecināt un izplatīt brālīgas dalīšanās un beznosacījumu dāvāšanas vērtības, neprasot neko sev pretim. Pēc apvienības “Aido” prezidentes Flāvijas Petrinas sveiciena, pāvests atzīmēja, ka medicīnas, konkrēti orgānu pārstādīšanas attīstība, ir darījusi iespējamu orgānu dāvāšanu pēc nāves un dažos gadījumos arī dzīves laikā, lai paglābtu citu cilvēku dzīvību, vai arī uzlabotu to cilvēku veselības stāvokli, kuriem nav citas alternatīvas. Francisks uzsvēra, ka orgānu dāvāšana atbilst sociālajai nepieciešamībai, jo, neraugoties uz daudzām medicīniskās ārstēšanas metodēm, vajadzība pēc orgāniem joprojām ir liela.

Pāvests paskaidroja, ka orgānu dāvāšana nav tikai “noderīgs” žests, bet tā ir dziļi cilvēciska pieredze, kas ir piesātināta ar mīlestību un altruismu:

“Dāvāt, nozīmē raudzīties un iet tālāk par sevi vien, tālāk par individuālajām vajadzībām, un dāsni atvērties pretim plašākam labumam. Šai perspektīvā, orgānu dāvāšana ir ne tikai sociālās atbildības akts, bet arī universālā brālīguma izteiksme, kas savā starpā saista visus vīriešus un sievietes.”

Pāvests citēja Katoliskās Baznīcas katehismu, pasvītrodams, ka “orgānu dāvāšana pēc nāves ir dižciltīgs un nopelnus nesošs akts, un ir jāiedrošina to darīt kā dāsnas solidaritātes izteiksmi.” Svētais tēvs atgādināja, ka cilvēks dzīvo no attiecībām, un tātad, katrs no mums īsteno sevi vairojot arī cita labumu.

Svētais Jānis Pāvils II enciklikā “Evangelium vitae” ir skaidrojis, ka “starp žestiem, kuri veicina autentisku dzīvības kultūru, īpašu atzinību pelna orgānu dāvāšana, ja tā tiek īstenota ētiski pieņemamā veidā, lai dotu iespēju atveseļoties un pat glābt dzīvību slimniekiem, kas bieži vien ir zaudējuši cerību.” Francisks uzsvēra, ka svarīgi ir, lai orgāni tiktu dāvāti kā beznosacījumu akts, negaidot par to samaksu. Ķermeņa, vai tā daļas tirdzniecība ir pretrunā ar cilvēka cieņu. Dāvājot asinis, vai kādu orgānu, ir jārespektē ētiskā un reliģiskā perspektīva.

Pāvests teica, ka tie, kuri nav ticīgi, šo žestu iepretim brāļiem veic pamatojoties uz cilvēcisko solidaritāti, kurā nepastāv intereses. Savukārt, ticīgie ir aicināti to uztvert kā dāvanu Kungam, kurš ir identificējies ar cietošajiem, tai skaitā slimniekiem, avārijās nonākušajiem, nelaimes gadījumiem darbā utt. “Ir skaisti,” teica Francisks, “ka Jēzus mācekļi dāvā savus orgānus saskaņā ar normām, kas atļautas likumā, kā arī ar morāles normām, jo tā ir dāvana, kas tiek pasniegta cietošajam Kungam.”

Jēzus ir sacījis, ka viss, ko darām cietošā brāļa labā, darām Viņam. Tāpēc pāvests iedrošināja:

“No mūsu pašu nāves un no mūsu dāvanas, var izdzīvot un izveseļoties citi, slimie un cietošie. Tas stiprinās palīdzības, dāvāšanās, cerības, dzīvības kultūru. Iepretim draudiem, kas vērsti pret dzīvību, tai skaitā abortu un eitanāziju, par kuru lieciniekiem, diemžēl, mums nākas būt ik dienas, sabiedrībai ir vajadzīgi šie konkrētie solidaritātes un dāsnas mīlestības žesti, lai palīdzētu saprast, ka dzīvība ir svēta.”

Tikšanos ar apvienības “Aido” brīvprātīgajiem pāvests noslēdza ar Jēzus vārdiem: “Dodiet un jums tiks dots!” “Atmaksu no Dieva saņemsim saskaņā ar patiesu un konkrētu mīlestību, ko esam izrādījuši savam tuvākajam,” apliecināja Svētais tēvs.

13 aprīlis 2019, 19:04