Meklēt

Pope Francis conducts a mass at Santa Marta chapel at the Vatican Pope Francis conducts a mass at Santa Marta chapel at the Vatican 

Lai nepieķeramies neapmierinātības un noguruma garam!

“Kristieši dažreiz izvēlas zaudēt, lai pēc tam gaustos un izrādītu neapmierinātību, un tas kalpo par ideālu lauku velna sēklai,” ar šiem vārdiem pāvests komentēja “gara pagurumu”, kas “atņem cerību”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Vielu pārdomām otrdienas rīta Svētās Mises homīlijā Francisks aizguva no Skaitļu grāmatas (21,4-9). Tajā vēstīts, ka Dieva tauta nespēja panest ceļojumu. Entuziasms un cerība, kas to vadīja izejot no Ēģiptes, bija noplakuši, un ļaudis sāka kurnēt pret Mozu. “Noguruma gars atņem mums cerību,” teica pāvests, “nogurums ir selektīvs, tas vienmēr liek saskatīt ļauno brīdī, kuru pārdzīvojam, liekot aizmirst par labo, ko esam saņēmuši.”

“Un, pieredzot grūtības, mēs nespējam panest ceļojumu un meklējam patvērumu vai nu elkos, vai kurnēšanā, vai daudzās citās lietās... Mums tas kalpo par modeli. Un šis noguruma gars, kas mūsos, kristiešos, iemājo, ved mūs pie neapmierināta dzīves veida, pie neapmierinātības gara. Mums viss sāk nepatikt, viss šķiet ļauni... Jēzus, runājot par šo neapmierinātības garu, ir mācījis, ka mēs esam kā bērni, kam patīk spēlēties.”

“Daži kristieši ļaujas zaudējumam, neapzinoties, ka tas ir teicams lauks velna sējai” – norādīja pāvests. Dažreiz viņiem ir bail no mierinājuma, bail no cerības, bail no Kunga glāsta.

“Tāda ir daudzu kristiešu dzīve. Viņi dzīvo gaužoties, dzīvo kritizējot, dzīvo kurnot, dzīvo neapmierināti. “Tauta ceļā sāka kļūt nepacietīga”. Mēs, kristieši, daudzreiz nespējam paciest dzīves ceļojumu. Un dodam priekšroku zaudējumam, tas ir, pamestībai. Pamestība ir no čūskas, no senās čūskas, kas mīt šīszemes paradīzē. Tā ir tā pati čūska, kas pavedināja Ievu, un šis ir simbolisks veids kā saskatīt čūsku, kas mīt mūsu iekšienē un vienmēr dzeļ mūsu pamestībā.”

Pāvests norādīja, ka pavadīt dzīvi gaužoties, ir to liktenis, kas dod priekšroku zaudējumam, kas nepacieš cerību, kas nepacieš Jēzus augšāmcelšanos. Francisks aicināja:

“Brāļi un māsas, atcerēsimies šo frāzi: “Tauta ceļā sāka kļūt nepacietīga”. Kristieši nespēj panest ceļojumu. Kristieši nepanes cerību. Kristieši nepanes dziedināšanu. Kristieši nepanes mierinājumu. Mēs vairāk pieķeramies neapmierinātībai, nogurumam, zaudējumam. Lai Kungs mūs no šīs slimības atbrīvo!”

09 aprīlis 2019, 15:25