Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Kalpot cerībai nozīmē būvēt tiltus starp civilizācijām

Trešdien, 3. aprīlī, Svētā Pētera laukumā bija ieradušies vairāk nekā 12 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Pāvests atskatījās uz savu vizīti Marokā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā Francisks atskatījās uz savu nesen veikto vizīti Marokā. Viņš pauda pateicību Dievam par doto iespēju spert nozīmīgu soli dialoga ar musulmaņu brāļiem un māsām ceļā. «Cerības kalps» - tāds bija divu dienu vizītes Marokā moto. Pāvests paskaidroja, ka viņš gribēja iet Franciska no Asīzes un Jāņa Pāvila II pēdās. Pirms 800 gadiem svētais Francisks nesa miera un brālīguma vēsti sultānam al-Malikam al-Kamilam, un 1985. gadā pāvests Vojtila veica vēsturisko vizīti Marokā.

«Dārgie brāļi un māsas, pagājušajā sestdienā un svētdienā es veicu apustulisko ceļojumu uz Maroku. Pateicos Dievam par man dāvāto iespēju spert nozīmīgu soli dialoga ar musulmaņu brāļiem un māsām ceļā. Esmu pateicīgs karalim Mohammedam VI, Marokas amatpersonām un visiem, kuri bija iesaistījušies vizītes organizēšanā. Es pateicos bīskapiem, priesteriem un visiem ticīgajiem par uzticīgu kalpojumu Baznīcas misijā. Savās uzrunās es aicināju kristiešus un musulmaņus veicināt reliģijas brīvību un dialogu, veidot izlīguma un savstarpējas cieņas atmosfēru. Varbūt kādam rodas jautājums – kāpēc pāvests apmeklē musulmaņus, nevis tikai katoļus? Pasaulē pastāv daudzas reliģijas, dažas no tām rada kultūra, bet tās vienmēr raugās uz debesīm, uz Dievu. Viņš vēlas, lai mūsu starpā valda miers un brālīgums. Mēs nedrīkstam baidīties no atšķirībām», sacīja Francisks.

Uzrunas turpinājumā pāvests atzina, ka neaizmirstamas bijušas tikšanās ar karali Mohammedu VI un viņa ģimenes locekļiem, ar imamiem un islāma sprediķotājiem, ar Caritas pārstāvjiem, un īpaši ar migrantiem. Tieši šeit, Marokā, notika vienošanās par drošu, sakārtotu un regulētu migrāciju ratifikācija. Tās īstenošanā ir iesaistījies arī Svētais Krēsls.

«Vēlos paust gandarījumu, ka kopā ar karali Mohammedu VI parakstījām Deklarāciju par iespēju visām trijām monoteiskajām reliģijām brīvi piekļūt Jeruzalemei. Es vēlos pieminēt arī dievkalpojumu, ar kuru noslēdzās mana vizīte Rabātā, un kurā piedalījās vairāki tūkstoši ticīgo. Tā bija īpaša Dieva tautas manifestācija musulmaņu zemes sirdī. Ceru, ka mana vizīte nesīs bagātīgus augļus», teica pāvests.

Francisks apsveica Itālijas garīgo semināru rektorus un vicerektorus, kuri piedalās formācijas kursos, kā arī zinātniskās konferences dalībniekus, skautu grupas un skolēnus no dažādām pilsētām. Pāvests apsveica jauniešus, vecos ļaudis, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Viņu vidū bija viens pāris no Latvijas. «Lielais gavēnis palīdz mums tuvoties Dievam», teica Svētais tēvs. «Tā ir brīnišķīga iespēja no jauna atklāt ticības nozīmi savā ikdienas dzīvē, kurā mēs, veicot žēlsirdības darbus, tiekam Dieva mīlestības piepildīti, un spējam saskatīt citu cilvēku vajadzības».

03 aprīlis 2019, 12:15