Meklēt

2019.04.13 Udienza Papa Francesco - Liceo Visconti 2019.04.13 Udienza Papa Francesco - Liceo Visconti 

Ja nav brīvības, tad nav izglītības, nav nākotnes

13. aprīlī pāvests pieņēma audiencē Romas Viskonti liceja audzēkņus un pasniedzējus. Šai licejā savulaik ir mācījušies arī Eugēnijs Pačelli – pāvests Pijs XII, un Franko Modiljani – Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Pašreizējos sabangotajos vēsturiskajos un sociālajos apstākļos Francisks skolēnus aicināja tālāk nest tiekšanos pēc zināšanām un kultūras. “Skolai ir jākļūst par kaltuvi, kurā tiek veicināta visu ietveršana, cieņa pret atšķirīgo, dialogs starp dažādām kultūrām,” teica Francisks.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Svētais tēvs izcēla brālīguma vērtību, kas balstās uz brīvību, godīgumu, taisnības un solidaritātes veicināšanu, jo īpaši attiecībā pret visvājākajiem. Pāvests teica:

“Ja nav brīvības, nav izglītības, nav nākotnes. Kad netiek meklēts godīgums patiesībā, bet pastāv uzspiesta “patiesība”, kas atņem spēju meklēt īsto patiesību, tad nav nākotnes. Tad tu esi anulēts kā persona. Un kad netiek veicināta taisnība, tad mēs nonāksim zemē, kur valda gļēvulība, egoisms, kur tiek strādāts tikai nedaudzu labā.”

Francisks aicināja studentus klausīt sirdsapziņas balsi, lai nekļūtu kā papīrs, kas izmests vējā, lidinās no vienas puses uz otru. Visvairāk par visu – nebaidīties no klusuma, jo tikai iekšējā klusumā var uztvert, ko saka sirdsapziņas balss un atšķirt to no egoisma un hedonisma balsīm.

Pāvests aicināja jauniešus atbrīvoties no viedtālruņu atkarības un no daudzām citām atkarībām. “Viedtālrunis ir domāts saziņai. Tam nevajadzētu kļūt par narkotiku, pretējā gadījumā komunikāciju tas reducē līdz vienkāršam kontaktam. Dzīve nav domāta kontaktam, bet gan komunikācijai,” teica Francisks jauniešiem. Viņš brīdināja, ka kļūstot par viedtālruņa vergu, cilvēks pazaudē brīvību.

Bez tam, Svētais tēvs norādīja uz divām būtiskām dzīves dimensijām: šķīstību un uzticību. Viņš paskaidroja, ka visskaistākā lieta, ko Dievs devis cilvēkiem, ir mīlestība. Mīlestība nav spēle, tā nenozīmē tikai afektīvu izjūtu. Mīlēt, nozīmē paplašināt sirdi pretim tuvākajam.

Pāvests aicināja sapņot lielus sapņus, nesamierināties ar viduvējību, vēlēties celt pasauli, kas ir labāka priekš visiem.

13 aprīlis 2019, 19:00