Meklēt

Rabātas katedrāle Rabātas katedrāle 

Pāvests: "Es ierodos kā miera svētceļnieks"

Vatikāns publicējis video vēstījumu, kurā pāvests Francisks vēršas pie Marokas iedzīvotājiem, sveicot un skaidrojot sava ceļojuma mērķi.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvesta video vēstījums Marokas tautai

Dārgie Marokas iedzīvotāji! As-Salamu Alaikum!

Drīzumā es došos divu dienu vizītē uz jūsu dārgo zemi. Pateicos Dievam par man doto iespēju. Esmu pateicīgs Viņa Augstībai, karalim Muhamedam VI par uzaicinājumu, un Marokas valdībai par sniegto ieguldījumu vizītes sagatavošanā. Es iešu mana svētā priekšgājēja Jāņa Pāvila II pēdās kā miera svētceļnieks pasaulē, kas ilgojas pēc miera. Mēs, kristieši un musulmaņi, ticam Dievam Radītājam, ticam žēlsirdībā bagātajam Dievam, kas radījis cilvēkus un tos nolicis pasaulē, lai mēs dzīvotu kā brāļi, cienītu un palīdzētu viens otram. Viņš mums uzticēja zemi, mūsu kopējās mājas, lai mēs to sargātu un nodotu nākamajām paaudzēm. Es priecājos par iespēju tikties ar jums Rabātā. Šī ceļojuma laikā man būs iespēja tikties arī ar Marokas kristiešu kopienu un stiprināt tās ticību. Es tikšos arī ar migrantiem, kuri pieprasa kopīgiem spēkiem veidot taisnīgāku un brālīgāku pasauli. Dārgie Marokas draugi, jau tagad sirsnīgi pateicos par jūsu viesmīlību un pirmām kārtām par jūsu lūgšanu, apsolot lūgties par jums un jūsu dārgo zemi. Uz drīzu tikšanos! 

29 marts 2019, 09:53