Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Pāvests: Nekad nediskutēt ar velnu!

Mantkārība, godkāre un Dieva izmantošana savām vajadzībām – šie kārdinājumi norāda uz trīs ceļiem, kurus mums piedāvā pasaule vienmēr apsolot slavu un panākumus, uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» sacīja pāvests.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Lielā gavēņa pirmajai svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments vēstī par Jēzus kārdināšanu tuksnesī. Pēc 40 dienu ilgas gavēšanas Viņš tiek trīs reizes velna kārdināts. Ļaunais gars aicina Jēzu vispirms pārvērst konkrētu akmeni par maizi, vēlāk parāda Viņam visas pasaules valstis un piedāvā kļūt par varenu un spēcīgu valdnieku, un visbeidzot aizved Viņu uz Jeruzalemes svētnīcas visaugstāko punktu un mudina mesties lejā, lai spektakulārā veidā apliecinātu savu dieviško spēku. Šie trīs kārdinājumi norāda uz trīs ceļiem, kādus piedāvā pasaule vienmēr apsolot lielus panākumus. Runa ir par mantkārību, godkāri un Dieva izmantošanu, teica pāvests.

Uzrunā Francisks pakavējās pie katra no šiem ceļiem. Mantkārība ir velna viltīgā loģika. Viņš sāk no dabiskas un likumīgas vajadzības ēst, dzīvot, īstenot sevi, būt laimīgiem, piepiežot mūs ieticēt, ka tas viss ir iespējams bez Dieva palīdzības. Bet Jēzus saka: «Ir rakstīts: Ne no maizes vien dzīvo cilvēks.» Pieminot izvēlētās tautas ilgo ceļu tuksnesī, Jēzus apliecina gribu pilnībā paļauties Tēva apredzībai, kurš vienmēr rūpējas par saviem bērniem.

Otrais kārdinājums ir godkāres ceļš. Velns saka: «Ja Tu mani pielūgsi, tad viss būs Tavs.» Pielūdzot naudas, slavas un varas elkus, mēr varam zaudēt cilvēka cieņu. Cik bieži jūtamies apreibuši no tukša prieka, kas ātri izplēn. Tāpēc Jēzus savam kārdinātājam saka: «Tev būs pielūgt Kungu, savu Dievu, un Viņam vienam kalpot.»

Trešais kārdinājums ir Dieva izmantošana savā labā. Velnam, kas, citējot Svētos Rakstus, aicina Viņu meklēt pie Dieva pārsteidzošu brīnumu, Jēzus atkal apstiprina stingro lēmumu palikt pazemīgam un uzticīgam savam Tēvam, sakot: «Ir sacīts: Nekārdini Kungu, savu Dievu!» Šādā veidā Viņš atmet vissmalkāko kārdinājumu – censties pārvilkt Dievu savā pusē, lai apmierinātu savu godkāri, skaidroja pāvests.

Šo ceļu priekšā atrodamies arī mēs. Velns čukst, ka ejot pa tiem, mēs iegūsim slavu, panākumus un laimi. Bet patiesībā, tie mūs attālina no Dieva. Jēzus nepakļaujas kārdinājumiem. Viņa misija ir īstenot Tēva gribu. Pāvests aicināja stiprināt garīgo dzīvi un ticību Dievam, kas mūs mīl. Gavēnis ir sagatavošanās laiks Lieldienu noslēpuma svinēšanai. «Esam aicināti atgriezties, lai pieredzētu Dieva mierinošo klātbūtni savā dzīvē», uzsvēra Svētais tēvs. «Lai Jaunavas Marijas, uzticības Dievam ikonas, mātišķā aizbildniecība palīdz mums atmest ļaunumu un darīt labus darbus,» uzrunas noslēgumā teica pāvests.

11 marts 2019, 09:53