Meklēt

Pāvesta vizīte Marokā Pāvesta vizīte Marokā 

Francisks Marokas priesteriem: Esiet tuvākmīlestības ieraugs!

Kristieši sabiedrībā ir tuvākmīlestības ieraugs. Būt kristietim nenozīmē pievērsties doktrīnai, kādam templim, ne arī kādai etniskai grupai. Būt kristietim nozīmē izdzīvot tikšanos – sacīja pāvests, svētdien, 31. martā, Rabātas katedrālē tiekoties ar Marokas priesteriem, konsekrētajām personām un Baznīcu Ekumeniskās padomes locekļiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot klātesošos, Francisks atzina, ka kristieši šajā Ziemeļāfrikas valstī ir mazākumā, taču tā nav problēma. Jēzus mūs izvēlēja un sūtīja, lai nevis mēs skaitliski vairotos, bet dotos misijā, kļūstot par Kalna svētību un tuvākmīlestības ierauga gabaliņu sabiedrībā. Kristiešu, priesteru un konsekrēto ļaužu misijā galvenā lieta ir nevis viņu skaitliskais sastāvs vai visu iespējamo vietu aizpildīšana, bet spēja veikt pārmaiņas un izraisīt apbrīnu un līdzjūtību. Galvenais ir tas, ka viņi dzīvo sabiedrībā kā Jēzus mācekļi.

Citiem vārdiem sakot, misiju ceļi ved nevis caur prozelītismu, kas vienmēr noved pie apburtā loka, bet caur mūsu dzīves veidu – to, ka mēs esam ar Jēzu un ar citiem. Tātad, problēma pastāv nevis tanī, ka mūsu ir skaitliski maz, bet tanī, ka zaudējam savu kvalitāti, kļūstam par sāli, kam vairs nav Evaņģēlija garšas, vai par gaismu, kas vairs neko neapgaismo.

Uzrunā Francisks brīdināja par kādu risku, proti, tādas domas pieļaušanu, saskaņā ar kuru kristiešiem būtu nozīme un ietekme tikai tad, ja to būtu daudz un ja tie aizpildītu visas iespējamās vietas. Tas nav galvenais. Galvenais ir spēja būt par ieraugu tai vidē, kurā kristietis atrodas.

Pāvests atgādināja, ka mēs, kristieši, jau kopš Kristības saņemšanas dienas esam aicināti piedalīties "pestīšanas un draudzības dialogā". Baznīcas uzdevums ir vest dialogu ar pasauli. Šo uzdevumu tā ir saņēmusi no Jēzus. Kristietis ir šī dialoga, ko Dievs grib veidot ar katru vīrieti un sievieti, dzīvais sakraments jeb zīme un instruments – sacīja Svētais tēvs. Viņam to ir jāveic, sekojot paša Kristus paraugam, tas ir, pazemīgi, lēnprātīgi, ar mīlestību, respektējot otra cilvēka brīvību.

"Turpiniet būt līdzās tiem, kuri nereti tiek atstāti kaut kur aizmugurē, mazajiem, nabadzīgajiem, ieslodzītajiem un migrantiem", mudināja pāvests Marokas priesterus un konsekrētās personas. "Lai jūsu tuvākmīlestība vienmēr ir aktīva un tādējādi ir vienotības ceļš visu Marokas konfesiju kristiešiem!" Runa ir par "tuvākmīlestības ekumenismu". Francisks klātesošajiem norādīja, ka viņu tuvākmīlestībai jābūt arī par dialoga un sadarbības ar brāļiem musulmaņiem un visiem labas gribas cilvēkiem ceļu. Turpinot veicināt "tikšanās kultūru", labākais līdzeklis ir tuvākmīlestība – viņš uzsvēra. Pateicoties šai tuvākmīlestībai, ievainotie, pārbaudījumu skartie un atstumtie atkal varēs sajusties kā vienas cilvēku saimes locekļi.

Pāvests mudināja Marokas priesterus un konsekrētos ļaudis dot savu ieguldījumu arī taisnīguma un miera veicināšanas labā, bērnu un jauniešu izglītošanā, atbalstīt vecos ļaudis, cilvēkus ar īpašām vajadzībām un visus tos, kuri ir apspiesti. Svētais tēvs pateicās klātesošajiem par viņu pazemīgo un diskrēto kalpojumu Marokā, aicināja ar cerību raudzīties uz nākotni un būt par dzīvo zīmi tai brālībai, uz kuru Debesu Tēvs viņus ir aicinājis.

Pēc uzrunas Svētais tēvs skaitīja mariānisko lūgšanu "Kunga eņģelis". Viņam blakus stāvēja četri bērni, uz kuriem norādot, Francisks franču valodā sacīja: "Voici le futur! Le maintenant et le futur!" (Lūk, nākotne! Tagadne un nākotne!).

31 marts 2019, 13:54