Meklēt

Kalnu virsotnes Kalnu virsotnes 

Pāvests: Kopā ar Jēzu kāpsim kalnā lūgties!

Ceļš uz mūžīgās dzīves godību ved cauri krustam, ciešanām un grūtībām, apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Lielā gavēņa otrajai svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments vēstī par Kristus pārveidošanās notikumu. Uz Tabora kalna Jēzus saviem mācekļiem – Pēterim, Jēkabam un Jānim – ļauj piedzīvot Augšāmcelšanās godības mirkli. Evaņģēlists Lūkass sīki apraksta šo notikumu. Jēzus kopā ar mācekļiem uzkāpa kalnā lūgties. Pēteris, Jēkabs un Jānis skatās uz Jēzu, kas ir iegrimis lūgšanā, un kādā brīdī ierauga, ka Viņa sejas izskats ir kļuvis citāds un apģērbs tapis mirdzoši balts. Viņi jūtas ārkārtīgi pārsteigti. Ikdienā pierastā Mācītāja seja mirdz godības gaismā, un līdzās stāv Mozus un Elijs, kuri runā par Viņa aiziešanu, par Viņa Lieldienu noslēpumu. Redzētā aizgrābts, Pēteris  iesaucas: «Mācītāj, mums ir labi šeit būt». Viņš vēlas, lai šis mirklis nekad nebeigtos.

Francisks uzsvēra, ka pārveidošanās notika konkrētā Jēzus misijas brīdī, proti, tūlīt pēc atzīšanās saviem mācekļiem, ka Viņam nāksies «daudz ciest, tiks nonāvēts un trešajā dienā augšāmcelsies». Jēzus zina, ka mācekļi nespēj akceptēt krusta un nāves realitāti, tāpēc grib viņus sagatavot, lai viņi nesalūztu lielā ciešanu un nāves uz krusta ieļaunojuma priekšā un apzinātos, ka tas ir vienīgais ceļš, pa kuru Tēvs ievedīs savu Dēlu godībā, pieceļot Viņu no miroņiem. «Tas būs ar mācekļu ceļš. Bez Jēzus neviens nevar ienākt mūžīgā dzīvē. Katrs no mums nes savu krustu», sacīja pāvests. Kristus pārveidošanās notikums atklāj ciešanu kristīgo nozīmi. Ciešanas nav sadomazohisms. Tā ir pāreja uz jaunu realitāti.

“[Gala mērķis, kuru esam aicināti sasniegt, ir tikpat skaidrs kā Kristus pārveidotā seja. Tikai Viņā ir pestīšana, laime, gaisma, Dieva bezgalīgā mīlestība. Atklājot savu godību, Jēzus mums apliecina, ka krusta, pārbaudījumu un grūtību, ar kādām mēs saskaramies savā dzīvē, atrisinājums slēpjas Lieldienu noslēpumā. Tāpēc Lielā gavēņa laikā arī mēs kopā ar Jēzu kāpsim kalnā! Kādā veidā? Ar lūgšanu. Kāpsim kalnā ar lūgšanu, ar klusu lūgšanu, ar sirds lūgšanu, kas vienmēr meklē Kungu. Centīsimies sakopot sevi kaut uz īsu brīdi, paceļot savu iekšējo skatienu uz Viņa seju un ļausim, lai Viņa gaisma mūs apgaismo un pārveido visu mūsu dzīvi.]”

Turpinot uzrunu, pāvests atgādināja, ka Jēzus pārveidojās lūgšanas laikā. Lūgšana Svētajā Garā mūs pārveido, piepilda ar gaismu, kas apgaismo arī citus un visu pasauli. Svētais tēvs aicināja Gavēnī atrast laiku lūgšanai un Dieva Vārda lasīšanai. Cik bieži mēs varam satikt cilvēkus ar mirdzošām acīm un skaidru skatienu. Viņi lūdzas, daudz lūdzas! Lūgšanā viņi saņem Svētā Gara gaismu. «Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums palikt kopā ar Jēzu arī tad, kad mēs Viņu nesaprotam. Tikai kopā ar Viņu varēsim ienākt Debesu godībā», uzsvēra Svētais tēvs.

18 marts 2019, 11:42