Meklēt

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Ikvienu cilvēku pazīst pēc tā darbiem un vārdiem

«Ar mēli var iznīcināt ģimeni, skolu, darba vietu, savu dzīves vietu. Padomāsim, vai arī es runāju sliktu par citiem? Vai ātrāk saskatu citu vājības nekā savējās? Padomāsim par to, un centīsimies laboties,» apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» aicināja pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvesta uzrunas galvenā tēma bija svētā Lūkasa evaņģēlija fragments, kurā Jēzus saviem mācekļiem norāda ceļu, kādu ir jāveic, lai dzīvotu gudri. Lai mācekļi labāk saprastu, Jēzus izmanto dažas līdzības. Pirmajā no tām Viņš runā par aklu, kas nevar vest citu aklu. Vadītājam ir vajadzīga gudrība, lai neviens neciestu pāridarījumu. Baznīca aicina vecākus, skolotājus, pastorālos darbiniekus, likumdevējus un visus tos, kuru rokās ir vara, apzināties savu delikāto lomu cilvēka integrālās attīstības procesā.

Jēzus jautā saviem mācekļiem, arī mums: «Kāpēc tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi, kas ir tavā acī, nesaskati?» Sniedzot padomus citiem, neaizmirsīsim par savām vājībām, atgādināja Francisks.

“[Mēs visi labi zinām, ka vieglāk un ātrāk varam saskatīt un nosodīt citu cilvēku kļūdas un grēkus, nesaskatot savējās vājības. Sevis attaisnošana ir kārdinājums, kuram bieži pakļaujamies, jo, kad runa ir par citiem, tad bieži tos asi nosodām. Labi ir palīdzēt citiem ar gudru padomu. Tomēr saskatot un cenšoties koriģēt sava tuvākā vājības, mēs nedrīkstam aizmirst, ka arī mums ir vājības. Ja es uzskatu, ka man nav vājību, tad nedrīkstu nosodīt citus. Mums visiem ir savas vājības. Visiem! Un mums visiem ir jāapzinās, ka pirms nosodīt citus, mums ir jāielūkojas savā iekšienē. Tad būsim patiesi, darbosimies pazemīgi un sniegsim mīlestības liecību.]”

Svētais tēvs paskaidroja arī kādā veidā varam atpazīt, vai mūsu acs ir tīra, vai baļķa bloķēta. Parastā liturģiskā laika astotajai svētdienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā Jēzus saka: «Labs koks nav tas, kas nes sliktus augļus, nedz tas slikts, kas nes labus augļus. Ikvienu koku pazīst pēc tā augļiem.» Pāvests paskaidroja, ka šie augļi ir darbi un vārdi. Arī pēc vārdiem varam notiek koka kvalitāti. Labs cilvēks no savas sirds labajiem krājumiem pasniedz labu, bet ļauns cilvēks no ļaunajiem krājumiem pasniedz ļaunu, veicot iznīcinošu darbību. Cik lielu ļaunumu nodara apmelošana, kritizēšana, aprunāšana, baumošana! – atzina Francisks.

04 marts 2019, 11:10