Meklēt

Audiencē pie pāvesta Revīzijas palātas darbinieki Audiencē pie pāvesta Revīzijas palātas darbinieki 

Ātrās un vieglās peļņas ilūzija ved pie nabadzības

Pirmdien, 18. martā, audiencē pie pāvesta ieradās aptuveni 1000 Itālijas Republikas Revīzijas palātas locekļi. Viņu vidū bija tiesneši, administratīvais personāls un viņu ģimenes locekļi un draugi. Palātas uzdevums – rūpēties par visas sabiedrības kopējo labumu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā pāvests uzsvēra, ka valsts ir aicināta aizstāvēt cilvēka dabiskās tiesības. Šo tiesību aizstāvēšana ir priekšnoteikums tam, lai valsts varētu pastāvēt kā tiesiska valsts. Līdz ar to katras valstiskās struktūras un programmas būtiskais kritērijs ir cilvēka personas labums, ņemot vērā personas relacionāro un komunitāro dimensiju.

Francisks norādīja, ka minētais princips ir būtisks arī grāmatvedības tiesu ekspertīžu veikšanā. Šī darbība pieprasa ne tikai lielu profesionalitāti, bet arī godīgu sirdsapziņu un augstu taisnīguma izjūtu. Uzrunā pāvests pieminēja cīņu ar korupciju, kārtējo reizi atgādinot, ka tā ir viena no sabiedrības asiņojošajām rētām. Korupcija kaitē sabiedrībai gan ētiskajā, gan ekonomiskajā plāksnē. Ātrās un vieglās peļņas ilūzija noved visus pie nabadzības un iedragā uzticību un caurspīdīgumu. Korupcija ir sabiedrības vēzis. Revīzijas palāta ar savu darbību var pasargāt sabiedriskās institūcijas no dažādām nelikumībām un reizē atklāt nozīmīgus līdzekļus, lai tiktu ar tām galā.

Svētais tēvs aicināja arī sabiedriskos ierēdņus aizvien vairāk apzināties savu atbildību un strādāt godīgi, lai tādējādi veicinātu uzticības pilnas attiecības pilsoņu un valsts iestāžu starpā. Šādas uzticības trūkums ir viena no vissmagākajām demokrātijas krīzes izpausmēm – viņš uzsvēra. Pateicoties stingrai izdevumu kontrolei no grāmatvedības tiesu ekspertu puses un korektai attieksmei no amatpersonu puses, var apturēt kārdinājumu nelietderīgi un negodīgi izmantot resursus. Pāvests atgādināja, ka kopējie labumi ir domāti visiem cilvēkiem, īpaši trūkumcietējiem, un, sastopoties ar to bezatbildīgu izmantošanu, valstij ir jābūt īpaši modrai, panākot, lai vainīgie saņemtu atbilstošu sodu.

Francisks klātesošajiem Revīzijas palātas darbiniekiem novēlēja, lai tie vienmēr apzinātos, ka ar savu kalpošanu veicina sabiedrībā vienlīdzības kultūru. Tā kā tagad ir Lielā gavēņa laiks, viņš aicināja dziļi ieskatīties Kristū, kurš ir patiesības un taisnības liecinieks. Viņa vārds ir neizsmeļams iedvesmas avots visiem, kuri velta sevi kalpošanai kopējam labumam. Lielais gavēnis ir īpašs garīgās cīņas, "agonijas" laiks. Tas liek mums dzīvot savu personīgo dzīvi un kalpot sabiedrībai nevis pasīvi, nolaižot rokas dažādu mūsos un ap mums esošo ļaunumu priekšā, bet ķerties pie problēmu saknēm un atklāti stāties pretī ļaunumam.

18 marts 2019, 14:35