Meklēt

2019.02.21 Incontro Protezione minori nella Chiesa 2019.02.21 Incontro Protezione minori nella Chiesa 

Pāvests: Saklausīt bērnu saucienu, kuri pieprasa taisnību

Vatikānā norisinās nepilngadīgo aizsardzībai Baznīcā veltīta sanāksme. Tajā piedalās 190 dalībnieki no daudzām valstīm. Latviju pārstāv Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Sanāksmes par nepilngadīgo aizsardzību Baznīcā organizētāji trešdien tikās ar garīdznieku veikto seksuālo noziegumu upuru aizstāvēšanas organizācijas pārstāvjiem, informē portāls Crux. Tikšanās noritēja institūta Maria Bambina konferenču zālē, kas atrodas Vatikāna tuvumā. Ar minētās organizācijas pārstāvjiem tikās Čikāgas arhibīskaps kardināls Bleizs Džosefs Kupičs, Maltas arhibīskaps Čālrzs Šikluna, jezuītu tēvs Federiko Lombardi un Pāvesta Gregora universitātes Nepilngadīgo aizsardzības centra vadītājs, vācu jezuīts Hans Dzolners.

Kā ziņo Crux, organizācijas 12 locekļi pieprasījuši publiskot Ticības mācības kongregācijas dokumentus ar suspendēto priesteru vārdiem un viņu bīskapu paskaidrojumiem. Starp delegācijas locekļiem bija arī Huans Karloss Kruzs no Čīles, garīdznieka veiktā nozieguma upuris. Kruza liecība tika reģistrēta video, ko ceturtdienas, 21. februāra rītā noklausījās Vatikāna sanāksmes dalībnieki. Pēc video noskatīšanās pāvests teica:

“[Baznīcas cilvēku veikto bērnu seksuālās izmantošanas noziegumu priekšā aicinu jūs – patriarhus, kardinālus, arhibīskapus, bīskapus un reliģisko institūciju vadītājus, Svētā Gara vadībā saklausīt to mazo sabiedrības locekļu saucienu, kuri lūdz taisnību. Uz sanāksmes dalībniekiem gulstas ekleziālā un pastorālā atbildība, kas mudina mūs kopīgi diskutēt sinodālā garā, aicina atklāti runāt par to, kā pretoties ļaunumam, kas šodien nomāc Baznīcu un cilvēci. Svētā Dieva tauta skatās uz mums un gaida no mums nevis vienkāršu nosodījumu, bet gan konkrētus un efektīvus mērus. Tai ir vajadzīga konkrētība.]”

Sanāksmes dalībnieku vārdā pāvests pateicās Pontifikālajai Nepilngadīgo aizsardzības komisijai, Ticības mācības kongregācijai un visiem, kuri devuši svarīgu ieguldījumu svarīgā pasākuma organizēšanā. «Lai Jaunava Marija palīdz dziedināt pedofilijas skandālu radītās brūces bērnu un ticīgo dvēselē,» vēlēja Francisks.

21 februāris 2019, 14:39