Meklēt

Sainte Josephine Bakhita Sainte Josephine Bakhita 

Uzrunā Galilejas fonda locekļiem pāvests norāda uz svētās Jozefīnes Bakhitas piemēru

8. februārī Francisks pieņēma audiencē Galilejas fonda locekļus, uzrunā kuriem aicināja sekot cilvēktirdzniecības upuru debesīgās aizbildnes, afrikāņu verdzenes, vēlāk garīgās māsas, svētās Jozefīnes Bakhitas piemēram. Galilejas fonda mērķis ir veidot sabiedrību, kurā neviens nav atstumts nabadzības dēļ. Fonds īpašu uzsvaru liek uz mūsdienu verdzības un visu veidu cilvēktirdzniecības izskaušanu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Audiences laikā pāvests norādīja, ka fonda locekļiem pieder “būtiska loma, lai mūsdienu cilvēkiem, jo īpaši tiem brāļiem un māsām, kas ir visvairāk ievainojami, darītu zināmu Evaņģēlija pestījošo vēsti." Pāvests iedrošināja klātesošos “dāsni turpināt par to liecināt." Viņš piebilda, ka mūsdienu kristiešiem piemīt būtisks pienākums izcelt to cilvēku postu, kuri cieš no ekspluatācijas un no “nāvīgā cilvēktirdzniecības nozieguma."

8. februāris ir svētās Jozefīnes Bakhitas piemiņas diena un Pasaules Lūgšanu diena pret cilvēktirdzniecību. Pāvests sacīja, ka XXI gadsimta svētā Jozefīne Bakhita “no savas pieredzes pazina verdzības realitāti un tās pazemojošās un vardarbīgās sekas. Tomēr, pateicoties Dieva žēlastībai, viņa iepazina arī īsto brīvību un prieku”. Francisks uzsvēra, ka viņas dzīves svētums pamudina ne tikai cīnīties ar mūsdienu verdzības formām, kas ir kā asiņojošas brūces mūsdienu sabiedrības un tai pašā laikā Kristus miesā, kā arī noziegums pret cilvēci, bet arī mācīties no viņas piemēra. Jozefīne Bakhita māca, kā ar maigumu, laipnību un līdzjūtību rūpēties par nabadzīgajiem.

Uzrunas noslēgumā pāvests lūdzās, lai Galilejas fonda locekļus “caur Jozefīnes Bakhitas aizbildniecību un spēku, ko var dot vienīgi Svētais Gars, atbalsta aizvien dziļāka sakņošanās lūgšanā."

08 februāris 2019, 14:19