Meklēt

2019.02.01 Papa Francesco incontra in sala clementina i partecipanti al Capitolo Generale dell 'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) 2019.02.01 Papa Francesco incontra in sala clementina i partecipanti al Capitolo Generale dell 'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) 

Pāvests tiekas ar Slimnīcu brāļu ordeni "Fatebenefratelli"

Piektdien, 1. februārī, pāvests pieņēma audiencē Svētā Jāņa no Dieva Slimnīcu brāļu ordeņa “Fatebenefratelli” locekļus, kas šais dienās ir pulcējušies uz ģenerālkapitulu. “Fate bene, fratelli!” – tulkojot no itāļu valodas, šis pamudinājums skan: “Dariet labu, brāļi!” 1586. gadā pāvests Siksts V Svētā Jāņa no Dieva kongregāciju paaugstināja reliģiskā ordeņa rangā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Izšķirtspēja, tuvība, misija, kurā dalās ar citiem – tie ir trīs galvenie temati, kurus uzrunā brāļiem aplūkoja Francisks.

Pirmā attieksme, kas ir svarīga Baznīcas un konsakrētajā dzīvē, ir izšķirtspēja. Pāvests teica:

“Skatoties pagātnē, izšķirspēja ved pie mūsu vēstures un mūsu harizmas attīrīšanas, pie graudu atšķiršanas no pelavām, lai savu uzmanību varam vērst uz to, kas ir būtisks. Skatoties pagātnē, atgriežamies arī pie tikšanās ar pirmo mīlestību. Skatoties tagadnē, izšķirtspēja liek dzīvot pašreizējā brīdī  ar dedzību, kādai ir jāraksturo konsakrētā dzīve, tā attālina no rutīnas un no viduvējības, un pārveido mīlestību uz Kristu līdzjūtībā pret tuvāko. Tā iet kopsolī ar cilvēces sāpēm un vajadzībām. Skatoties nākotnē, izšķirtspēja palīdzēs auglīgi turpināt jūsu viesmīlības un rūpju par citiem harizmu, ievērojot jaunos izaicinājumus, kas rodas jūsu priekšā.”

Atgādinājis par Labā Samarieša piemēru, pāvests pievērsās “neatliekamībai pastiept roku pretim tiem, kam tas ir nepieciešams”, “pārtraukt” savu ceļu, atstājot malā personīgos plānus:

“Ļaujot sevi iesaistīt cita vajadzībās un līdzīgi Labajam Samarietim izlejot eļļu un vīnu uz tā pieres, kurš ir iekritis bandītu rokās, atklāsiet jūsu pašu identitātes zīmi. Tā ir zīme, kas jūs vedīs pie Jēzus žēlsirdīgās klātbūtnes saglabāšanas laikā, jo Jēzus identificējas ar nabadzīgajiem, slimajiem un tiem, kam ir nepieciešama palīdzība, un nododas kalpošanai viņiem. Šādā veidā jūs varat veikt savu misiju, sludinot un īstenojot Dieva valstību nabadzīgo un nespēcīgo vidū. Ar savu liecību un apustuliskajiem darbiem jūs nodrošināt palīdzību slimajiem un tiem, kam ir vajadzīgs palīdzēt, dodot priekšroku nabadzīgajiem, un veicināt pastorālo darbu veselības aprūpes jomā.”

Atsaucoties uz apustulisko pamudinājumu “Evangelii gaudium” (“Evaņģēlija līksme”), pāvests uzsvēra dalītas misijas neatliekamību, ievērojot to, ka “harizmas ir dāvanas visai Baznīcai un visai pasaulei”:

“Svētais Gars vienmēr pamudina uz atjaunotu auglīgumu, kas nāk caur adekvātu izšķirtspēju un attīsta kopīgu formāciju, lai reliģiskajiem un lajiem būtu misionāra sirds, kas līksmo no prieka, izbaudot Kristus pestīšanu un dalās tajā kā mierinājumā un līdzjūtībā, nebaidoties nosmērēties ar ceļa dubļiem.”

Pāvests aicināja rūpēties arī par laju formāciju, lai viņu darbā netrūktu liecības par to garīgumu, pēc kura vadījās “Fatebenefratelli” ordeņa dibinātājs, svētais Jānis no Dieva. Francisks novēlēja, lai ordeņa struktūras būtu vietas, kurās kalpotu dzīvībai, lai tās būtu maiguma un uzmanības pilnas vietas pret atstumtības upuriem.

01 februāris 2019, 16:55