Meklēt

2019.02.20 Udienza Generale 2019.02.20 Udienza Generale 

Pāvests: Mēs nevaram visu laiku apsūdzēt Baznīcu

Trešdien, 20. februārī, pirms vispārējās audiences, kas notika Pāvila VI zālē, Svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks tikās ar svētceļnieku grupu no Benevento diecēzes.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uz tikšanos ar Francisku bija ieradušies vairāk nekā divi tūkstoši ticīgo. Pāvests jokojot teica, ka šī tikšanās izskatās pēc mazām kanonizācijas svinībām. Svētais tēvs pateicās diecēzes bīskapam Feličem Akrokkam. Viņš atsauca atmiņā pagājušā gada 17. martā veikto vizīti Pietrelčinā sakarā ar svētā Pio nāves 50. gadskārtu. Tā bija neaizmirstama diena, sacīja pāvests.

“[Viņš mīlēja Baznīcu ar visām tās problēmām un grūtībām. Mīlēja tāpēc, ka Baznīca ir svēta, tā ir Kristus līgava, bet mēs, Baznīcas locekļi, esam grēcīgi, daži ļoti grēcīgi. Viņš mīlēja Baznīcu tādu, kāda tā ir, cenšoties to nesagraut ar vārdiem, kā tas bieži notiek šodien. Nē! Viņš mīlēja. Tas, kas mīl Baznīcu, spēj piedot, jo apzinās, ka pats ir grēcīgs cilvēks un ka pašam ir vajadzīga Dieva piedošana. Tāds cilvēks zina, kā sakārtot lietas, un Kungs palīdz viņam to izdarīt labi, bet vienmēr ar piedošanu. Mēs nevaram dzīvot dzīvi nemitīgi apsūdzot Baznīcu. Kas ir lielais apsūdzētājs? Tas ir velns! Tie, kas apsūdz Baznīcu, vairs nav dēli, bet velna draugi, brālēni, radinieki. Kur nav mīlestības, tur valda ļaunais gars. Svētais tēvs Pio mīlēja Baznīcu ar visām tās problēmām. Neaizmirstiet to!]”

Uzrunas turpinājumā pāvests mudināja Benevento diecēzes ticīgos meklēt un pieņemt Dieva mīlestību, kas ir patiesā prieka avots un motīvs. Francisks aicināja paļauties uz Kristu un ar savu dzīvi liecināt par Viņa labestību un žēlsidrību. Tas ir tas, ko mūsdienu cilvēki gaida no Kristus mācekļiem. Viņi gaida liecību. Gaida mūsu mīlestības, draudzības un brālīguma liecību, piebilda pāvests.

20 februāris 2019, 10:33