Meklēt

Vatican News
AAE katoļticīgie piedalās pāvesta vadītajās Euharistijas svinībās AAE katoļticīgie piedalās pāvesta vadītajās Euharistijas svinībās  (Vatican Media)

Pāvests AAE katoļticīgajiem: Kalna svētības – mūsu dzīves ceļvedis

Otrdienas, 5. februāra, rītā Abū Dabī sporta stadionā Francisks vadīja Euharistijas svinības, kurās piedalījās aptuveni 180 tk. Apvienoto Arābu Emirātos dzīvojošie katoļticīgie. Tā bija pāvesta pirmā celebrētā Svētā Mise visā Arābijas pussalas vēsturē.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Homīlijā Svētais tēvs pievērsās Mateja evaņģēlija Kalna svētībām. "Ja tu esi ar Jēzu, ja tev patīk klausīties Viņa vārdu, ja tu ik dienas dzīvo ar to saskaņā, tad tu esi laimīgs", atgādināja pāvests. Kalna svētības ir mūsu "dzīves ceļvedis" – viņš uzsvēra. Tas, kurš tās īsteno dzīvē, ir kā koks, kas uzsūc sevī piesārņoto gaisu un atdod atpakaļ skābekli. Ar šo salīdzinājumu Francisks norādīja, kādam jābūt Apvienoto Arābu Emirātu katoļticīgo liecības stilam. Lai atstātu kristīgas dzīves priekšzīmi, nav jādara ārkārtējas lietas, bet pietiek lēnprātīgi sekot Jēzum un mīlēt brāļus. To savā laikā saviem brāļiem mācīja sv. Asīzes Francisks, mudinot tos sargāties no nesaskaņām un strīdiem.

Komentējot Kalna svētības, pāvests norādīja, ka kristietis nevis būs svētlaimīgs, bet ir svētlaimīgs, tāpēc ka savu ikdienas dzīvi izdzīvo kopā ar Jēzu. Kristīgā dzīve nav ārēji izpildāmo priekšrakstu saraksts vai iepazīstamo doktrīnu kopums. Dzīvot kristīgi vispirms nozīmē apzināties, ka es esmu Dieva Tēva mīļotais bērns. Kristīgā dzīve ir prieks, kura avots ir šīs svētības. Kristīgā dzīve ir mīlestības stāsts. Tas ir stāsts par Dieva uzticīgo mīlestību, kas mūs nekad nepamet un grib veidot ar mums komūniju uz mūžiem. Tanī ir meklējams mūsu prieka iemesls. Tas ir tāds prieks, ko neviens pasaulē un nekādi dzīves apstākļi nevar mums atņemt. Tas ir prieks, kas nes mierinājumu pat tad, kad mums sāp, un, pateicoties kuram, jau tagad varam baudīt to laimi, kas mūs sagaida mūžībā.

Francisks norādīja, ka Kalna svētību teksts mūs pārsteidz, jo tanī atklāta pavisam citāda domāšana. Jēzus sauc par laimīgiem nevis bagātos un varenos, bet nabagus, lēnprātīgos, vajātos u.tml. Tas ir iespējams tikai tāpēc, ka Jēzus, būdams nabadzīgs materiāli, bet bagāts mīlestībā, atnāca, lai kalpotu, bet nevis, lai Viņam kalpotu. Viņš māca, ka liels ir nevis tas, kuram pieder, bet tas, kurš dod. Jēzus, būdams taisnīgs un lēnprātīgs, nepretojās, Viņš ļāva sevi netaisnīgi notiesāt. Tādā veidā Viņš ienesa pasaulē Dieva mīlestību. Tādā veidā Viņš uzvarēja nāvi, grēku, bailes un pasaulīgumu. Viņš to izdarīja tikai ar dievišķās mīlestības spēku. Tas, kurš dzīvo saskaņā ar Kalna svētībām, padara pasauli tīru – uzsvēra pāvests, īpašu uzmanību pievēršot vārdiem "Svētīgi miera nesēji".

“[Kristietis veicina mieru, sākot ar to vidi, kurā viņš dzīvo. Baznīca, kas ir uzticīga Jēzus vārdam un pastāv brālīgā mīlestībā, ir Kungam patīkama un nes augļus. Es lūdzu jums žēlastību spēt saglabāt mieru, vienotību, rūpēties vienam par otru (…). Lai Jēzus, kurš jūs sauc par svētīgiem, dod jums žēlastību vienmēr drosmīgi iet uz priekšu un pieaugt mīlestībā savā starpā un pret visiem.]”

Visi katoļticīgie, kuri dzīvo Apvienotajos Arābu Emirātos, ir ieceļotāji. Viena daļa no viņiem ir eiropieši, bet lielākā daļa – no Āzijas valstīm. Pārsvarā tie ir filipīnieši, indieši un šrilankieši. Arābijas pussalā strādā arī daudz libāniešu. Pāvests atzina, ka viņiem noteikti nav viegli atrasties tālu no savām mājām un saviem mīļajiem tuviniekiem. Bez tam, viņus, iespējams, nomāc nedrošība par nākotni. "Taču Kungs ir uzticīgs un nekad savējos nepamet", viņš uzsvēra.

Šajā kontekstā Francisks pastāstīja kādu epizodi no tuksneša tēva un mūku dzīves aizsācēja, sv. Antonija dzīves. Viņš Kunga dēļ bija visu atstājis un devies dzīvot tuksnesī. Tur Antonijs piedzīvoja smagu garīgo cīņu, bija šaubu un tumsas pārņemts. Viņam bija kārdinājums ļauties nostaļģijai par pagātni. Pēc lielām mokām svētais saņēma no Kunga mierinājumu un jautāja Viņam: "Kur Tu biji? Kāpēc neparādījies jau ātrāk un neatbrīvoji mani no ciešanām?" Tad viņš saņēma ļoti skaidru Jēzus atbildi: "Es biju šeit, Antonij". Pāvests atgādināja, ka Kungs vienmēr ir mums līdzās. Pat tad, kad kādā pārbaudījumā vai smagā brīdī mums liekas, ka esam vieni, Viņš, lai arī neiesaistās uzreiz, iet mums līdzās. Ja mēs turpināsim iet uz priekšu, Kungs pavērs mums jaunu ceļu.

05 februāris 2019, 11:38