Meklēt

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Pāvests: Prieks rodas daloties ar saviem labumiem

«Jēzus svētības mudina, lai mēs nepaļautos tikai un vienīgi uz materiālām un pārejošām lietām, un nemeklētu laimi tur, kur tās nav. Svētības mums atver acis, lai mēs spētu skaidrāk saskatīt realitāti» – apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

17. februāra pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uzrunā pāvests skaidroja Parastā liturģiskā laika VI svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kurā lasām par svētībām un brīdinājumiem. Francisks atgādināja, ka Jēzus nosauca par svētīgiem jeb laimīgiem nabadzīgos, izsalkušos, apspiestos, vajātos. Šādas paradoksālās laimes iemesls ir tas, ka Dievs ir tuvu šiem cilvēkiem un atbrīvo tos no grēka važām. Savukārt vārds «bēda» attiecas uz bagātajiem, paēdušajiem, uz tiem, kuri smejas un ir cilvēku slavēti. Evaņģēlijā ietvertā brīdinājuma mērķis ir palīdzēt izraut no egoisma ilūzijas un atvērt sirdi mīlestības loģikai.

“[Šodien paredzētais Evaņģēlija fragments aicina mūs aizdomāties par ticības svarīgo nozīmi, kas balstās uz pilnīgu paļāvību uz Kungu. Runa ir par līdzšinējo pielūgsmes objektu iznīcināšanu, lai atvērtu savu sirdi dzīvajam un patiesajam Dievam. Tikai Viņš var piešķirt mūsu dzīvei pilnību pēc kuras ilgojamies. Arī šodien ir daudz tādu cilvēku, kuri sevi uzskata par panākumu un bagātību pārvaldniekiem, kuri sola laimes mirkļus, iespēju iegūt lielu naudu, brīnumainā veidā atrisināt visas problēmas. Un tik viegli varam iekrist šajās lamatās, pat neapzinoties, ka esam pārkāpuši pirmo bausli, ka sākam pielūgt elkus. Mums šķiet, ka par elkdievību var runāt tikai pagātnes formā, bet tā parādās katrā no mums.]”

Svētais tēvs uzsvēra, ka būt svētīgiem jeb laimīgiem mēs varam būt tikai tad, kad nostājamies Dieva pusē. Mēs esam aicināti būt laimīgiem, un tādi esam, kad dalāmies ar citiem un tāpat kā Jēzus arī mēs cenšamies būt tuvu nabadzīgiem, ciešanu skartiem un izsalkušiem cilvēkiem, teica pāvests.

Uzrunas noslēgumā Francisks aicināja ticīgos lūgties par nepilngadīgo aizsardzībai Baznīcā veltītās sanāksmes norisi. Sanāksme notiks no 21. līdz 24. februārim Vatikānā. Tajā piedalīsies Bīskapu konferenču priekšsēdētāji. Francisks skaidroja, ka šī tikšanās ir Baznīcas atbilde uz mūsdienu lielajiem izaicinājumiem. Sanāksmē piedalīsies arī Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins.

18 februāris 2019, 11:17