Meklēt

Monako nacionālās padomes delegācija Vatikānā Monako nacionālās padomes delegācija Vatikānā 

Mēs visi esam atbildīgi par pasaules nākotni

Sestdien, 2. februārī, Francisks pieņēma audiencē Monako Firstistes nacionālās padomes 24 deputātus, kuriem atgādināja, ka laikā, kad valda neuzticība un egoisms, ir svarīgi veidot saites starp cilvēkiem un valstīm, lai tādējādi katrs justos atbildīgs par pasauli, savu valsti un nākotni.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Monako parlamentārieši ieradās Vatikānā arhibīskapa Bernāra Cēzara Augustīna Barsi vadībā studiju nolūkos, lai iepazītos ar Svētā Krēsla darbu. Pāvests savā uzrunā mudināja deputātus nenogurstoši kopā strādāt un veicināt kopējo labumu, rūpējoties par ikviena pilsoņa nākotni un respektējot tādas pamatvērtības kā katra cilvēka personas cieņa un dzīvība.

Svētais tēvs atgādināja, ka uz mūsu pleciem gulstas liela atbildība par jauniešiem. Pieaugušajiem jādara visu iespējamo, lai tie varētu uz viņiem paļauties un uzticēties viņiem. Pieaugušajiem ir jāiedrošina jauniešus izmantot savus talantus un iesaistīties kalpošanā savai zemei un visai pasaulei.

"Laikā, kad vairojas neuzticība un egoisms, kas reizēm sniedzas līdz pat atmešanai", teica pāvests, "ir steidzami nepieciešams veidot saites starp cilvēkiem un valstīm, lai katrs kā pasaules iedzīvotājs, pilsonis un nākotnes veidotājs aizvien lielākā mērā ar prieku apzinātos savu atbildību".

02 februāris 2019, 14:00