Meklēt

>>>ANSA/PAPA: PIAGA DEGLI ABUSI DIFFUSA, MA PIÙ 'MOSTRUOSA' IN CHIESA >>>ANSA/PAPA: PIAGA DEGLI ABUSI DIFFUSA, MA PIÙ 'MOSTRUOSA' IN CHIESA 

Vatikānā noslēgusies tikšanās par nepilngadīgo aizsardzību

Garīdznieku veiktie seksuālie noziegumi sāpīgi ievaino bērnus, viņu ģimenes, ticīgo kopienas un visu sabiedrību.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Mēs gribam, lai visas darbības un vietas Baznīcā būtu drošas priekš nepilngadīgajiem. Mums ir jāapvieno spēki, lai nekad vairs nepieļautu šāda veida noziegumus, uzrunā pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» teica pāvests, informējot ticīgos par tā dēvētā Vatikāna samita noslēgumu. Viņš uzsvēra, ka nepilngadīgo ļauprātīgā izmantošana, ko veikuši garīdznieki, ir radījusi ieļaunojumu Baznīcā un sabiedrībā. Tikšanās dalībnieki diskutēja par šo nopietno problēmu koleģiālā garā, izjūtot pastorālās un ekleziālās atbildības smagumu. Viņi uzklausīja noziegumu upuru liecības un lūdzās. Viņi lūdza piedošanu Dievam un cilvēkiem, kurus smagi ievainojuši garīdznieku grēki. «Mēs apzināmies savu lielo atbildību par visa veida noziegumu izskaušanu Baznīcā,» teica pāvests.

Sanāksmē par nepilngadīgo aizsardzību Baznīcā piedalījās arī Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs bīskaps Viktors Stulpins. Viņš uzsvēra atbildības, sadarbības un caurspīdīguma lielo nozīmi ticīgo kopienas dzīvē.

Bīskaps Viktors Stulpins

 

25 februāris 2019, 13:35