Meklēt

Vatican News
Pope Francis' Angelus Prayer Pope Francis' Angelus Prayer  (ANSA)

Jēzus aicinājums pieprasa ticības atbildi

«Kad mēs paļāvībā kalpojam Jēzum, Viņa vārdi mūsos veic lielas lietas», uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, teica pāvests. Apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» Svētais tēvs skaidroja Parastā liturģiskā laika piektajai svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu par Pētera paaicinājumu sekot Kristum.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests norādīja, ka Jēzus atvēra dzīves rūdītā zvejnieka sirdi paļāvībai. Par spīti iepriekšējai neveiksmīgajai zvejai un tās neatbilstošam laikam, Sīmanis nolēma paklausīt Jēzus vārdiem un, no jauna iemetis tīklus, saķēra lielu daudzumu zivju, tā kā tīkli sāka plīst, raksta evaņģēlija autors. Francisks uzsvēra, ka tā ir ticības atbilde, kuru sniegt esam aicināti arī mēs. «Kungs savus mācekļus aicina būt vienmēr gataviem un atvērtiem. Šis aicinājums īpaši attiecas uz tiem, kuri Baznīcā veic atbildīgus  uzdevumus».

“[Šī brīnumainā zveja ir Jēzus vārdu spēka apliecinājums. Kad mēs paļāvībā kalpojam Kungam, Viņa vārds mūsos veic lielas lietas. Jēzus aicina katru no mums uzņemt Viņu savas dzīves laivā, lai kopā ar Viņu šķērsotu jaunas jūras, kas ir pilnas dažādu pārsteigumu. Jēzus aicinājums doties mūsdienu cilvēces atklātā jūrā, lai kļūtu par Viņa labestības un žēlsirdības lieciniekiem, piešķir mūsu dzīvei jaunu jēgu, kuru diemžēl apdraud pārliekā piesaistīšanās sev.]”

Svētais tēvs atzina, ka mēs nereti jūtamies pārsteigti, nobijušies un neizlēmīgi Kunga aicinājuma priekšā. Mūsos rodas kārdinājums to nepieņemt. Arī Pēteris, redzot negaidīto lomu, saka Jēzum: «Aizej no manis, Kungs, jo es esmu grēcīgs cilvēks.» Galilejas zvejnieks šos vārdus izteica stāvot uz ceļiem Tā priekšā, kurā atpazina savu Kungu. Jēzus uzmundrina Pēteri, sakot: «Nebīsties! No šī laika tu zvejosi cilvēkus». Dievs atbrīvo mūs no mūsu grēkiem, atver mums jaunus horizontus un dāvā līdzdarbošanās Viņa misijā iespēju, teica Francisks. Vislielākais brīnums, ko Jēzus veica Sīmanim un citiem neveiksmes nogurdinātiem zvejniekiem bija nevis zivju pilnie tīkli, bet palīdzēšana viņiem, lai tie nekļūtu par vilšanās un mazdūšības upuriem. Jēzus atvēra viņu sirdis, aicinot kļūt par Dieva valstības sludinātājiem un lieciniekiem. Mācekļu atbilde bija tūlītēja: «Un viņi, izvilkuši laivas krastā, atstāja visu un Viņam sekoja», raksta svētais Lūkass.

11 februāris 2019, 11:32